Polski Ład – jakie wprowadza zmiany? Cz.4.

Polski Ład – jakie wprowadza zmiany? Cz.4.

Zmiany dla przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym

Zmiany przepisów w ramach Polskiego Ładu dotyczą również przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową i rozliczających się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2022 roku z karty podatkowej mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy na jej podstawie rozliczali się w 2021 r. W przypadku ryczałtu, reformy odnoszą się m.in. do wprowadzenia nowych jego stawek i sposobu wyliczania podatku. Poniżej opisujemy najważniejsze zmiany wprowadzane przez Polski Ład, o których należy wiedzieć, prowadząc własny sklep.

Polski Ład – zmiany w karcie podatkowej

Zgodnie z art. 23 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym[1], w oparciu o kartę podatkową mogą się rozliczać przedsiębiorcy, którzy prowadzą określony, ujęty w ustawie typ działalności tj.:

 • usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (warunki są określone w ustawie);
 • usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi (warunki są określone w ustawie), z wyjątkiem handlu paliwami silnikowymi, środkami transportu samochodowego, częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, ciągnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjątkiem handlu artykułami nieżywnościowymi objętego koncesjonowaniem;
 • gastronomiczną – jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5% (warunki określone w ustawie).

Zmiany podatkowe na karcie podatkowej:

 • jeśli jako przedsiębiorca rozliczałeś się w ubiegłym roku w oparciu o kartę podatkową i chcesz utrzymać tę formę rozliczenia w 2022 r., nic nie musisz robić – Twoja karta podatkowa będzie automatycznie przedłużona;
 • jeśli w ubiegłym roku rozliczałeś się w inny sposób (na zasadach ogólnych, ryczałtem lub liniowo), a od 2022 r. chciałbyś przejść na kartę podatkową, to niestety Polski Ład nie daje już takiej możliwości;
 • jeśli zamierzasz rozpocząć działalność gospodarczą w 2022 roku, to również karta podatkowa nie będzie już dla Ciebie dostępna.

Co ważne, wysokość podatku dla przedsiębiorców rozliczających się kartą podatkową, jest określana odgórnie w drodze decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego. Z początkiem każdego roku może ona ulec zmianie, dlatego warto to sprawdzić. Na ustalenie wysokości podatku składa się:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • liczba zatrudnionych przez Ciebie pracowników,
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której prowadzisz działalność gospodarczą.

Wykaz stawek, którymi sugeruje się naczelnik urzędu skarbowego, można znaleźć w załączniku nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym[2].

Polski Ład – zmiany w ryczałcie

Ryczałt ewidencjonowany to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy z niej korzystają, płacą podatek od przychodu (bez uwzględnienia ewentualnych kosztów podatkowych).

Możliwość skorzystania z ryczałtu została w ostatnim czasie znacznie rozszerzona (przed 2021 r. było bardzo wiele wyłączeń, które aktualnie zostały uchylone), dlatego warto wziąć ją pod uwagę wybierając formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtu:

 • zależne są od rodzaju prowadzonej działalności, którą określa art. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • ustalane są według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Dla przedsiębiorców działających w branży handlowej, a konkretnie prowadzących działalność usługową w zakresie handlu, ustalono od roku 2022 stawkę opodatkowania przychodów w wysokości 3%[3] (z zastrzeżeniem art. 12 ww. ustawy pkt 2 i 3 – wskazane punkty wymieniają usługi związane z handlem i sprzedażą, dla których stosowane są stawki 15% - np. przy usłudze pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, i 10%).

Wady ryczałtu:

 • stawka ryczałtu wyliczana jest od przychodów pomniejszonych tylko o składki na własne ubezpieczenie społecznie – nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskanego przychodu, by obniżyć podstawę wymiaru podatku dochodowego;
 • brak możliwości skorzystania z niektórych ulg podatkowych – przedsiębiorcy nie mogą skorzystać m.in. z kwoty wolnej od podatku, ulgi dla klasy średniej czy na dziecko;
 • ograniczenia w wyborze tej formy opodatkowania – podatnik zatrudniony na umowie o pracę w danej firmie, nie może rozliczyć osiągniętych w niej przychodów według ryczałtu. Wyklucza to przejście z umowy o pracę na umowę B2B rozliczanej według ryczałtu, jeśli zakres usług świadczonych przez przedsiębiorcę pokrywa się z zakresem dotychczasowych obowiązków pracowniczych.

Ważne: według ustawodawcy ryczałt jest najprostszym sposobem rozliczania podatków. Nie wymaga liczenia kosztów czy amortyzacji, a wpływy z działalności mnożone są odpowiednio przez ustaloną odgórnie stawkę. W przypadku firm jednoosobowych osiągających znaczne przychody przy niskich kosztach, ryczałt może być najkorzystniejszą formą opodatkowania biznesu.

Przedsiębiorco pamiętaj: prawa do tej formy opodatkowania nie mają przedsiębiorcy, których ubiegłoroczne przychody przekroczyły równowartość 2 mln euro.

Polski Ład – zmiany  w składce zdrowotnej

W ramach Polskiego Ładu od początku 2022 roku, zmienione zostały zasady rozliczania składek zdrowotnych zarówno na kartę podatkową, jak też na ryczałt ewidencjonowany.

Składki dla przedsiębiorców na karcie podatkowej wynoszą 9%. Wysokość świadczenia zależna jest od dochodów firmy. Jego minimalna wartość wynosi 270,90 zł i wyliczana jest na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na poziomie 3010 zł[4].

Ważne: składka zdrowotna w 2022 r. nie zmniejszy podatku wynikającego z karty podatkowej.

To samo dotyczy przedsiębiorców na ryczałcie – 1 stycznia 2022 r. uchylony został art. 13 ust 1 i 2 ustawy o ryczałcie, który pozwalał pomniejszyć zobowiązania podatkowe o składkę zdrowotną.

Oznacza to, że realne obciążenie składką zdrowotną będzie wyższe nawet dla tych przedsiębiorców, którzy zapłacą najniższą składkę. 

Jeśli jako przedsiębiorca rozliczasz się w oparciu o ryczałt ewidencjonowany, to Twoja składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 9% podstawy wymiaru. Tą podstawą jest wartość przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2021 r., czyli 6221,04 zł (czyli nie realny dochód lub przychód konkretnego przedsiębiorcy). W zależności od wysokości przychodów z działalności gospodarczej, wprowadzono trzy progi, które będą wyznaczały wysokość stawki zdrowotnej[5]:

 • kwota odpowiadająca 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, nie przekroczą kwoty 60 000 zł.

Wysokość stawki zdrowotnej: 9% * 60% * 6221,04 zł = 335,94 zł

 • kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej, osiągnięte od początku roku kalendarzowego, przekroczą kwotę 60 000 zł i nie przekroczą kwoty 300 000 zł.

Wysokość stawki zdrowotnej:  9% * 6221,04 zł = 559,89 zł

 • kwota odpowiadająca 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jeżeli przychody z działalności gospodarczej przekroczą kwotę 300 000 zł.

Wysokość stawki zdrowotnej: 9% * 180% * 6221,04 zł = 1007,81 zł

Ważne: składka zdrowotna przy ryczałcie może okazać się niższa niż przy innych formach opodatkowania. Jednak jej wysokość może ulec zmianie w trakcie roku wraz ze wzrostem uzyskanego przychodu i w konsekwencji przekroczenia granicy kolejnego progu. Trzeba się wówczas liczyć z koniecznością dopłaty składki.

Przypominamy, że wyboru formy opodatkowania na nowy rok podatkowy można dokonać co roku do 20 lutego. Ze względu na znaczne zmiany zarówno w podatkach, jak i w składkach na ubezpieczenie zdrowotne, warto zastanowić się (i policzyć), jaka forma opodatkowania będzie najbardziej opłacalna dla Twojego biznesu. 

 


[2] Link do dokumentu z wykazem stawek dla karty podatkowej w 2022 r. znajduje się w treści tego artykułu w okienku „Do pobrania”: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ograniczenia-w-stosowaniu-karty-podatkowej 

Tarcza antykryzysowa i jej ułatwienia dla pracodawców
Tarcza antykryzysowa i jej ułatwienia dla pracodawców
29-04-2020

Panująca epidemia COVID-19 wpływa na życie całego społeczeństwa. Szczególna odpowiedzialność spada w tych dniach na tych przedsiębiorców, którzy jednocześnie są pracodawcami. Główną bolączką jest oczywiście zapewnienie środków na wypłatę wynagrodzeń i utrzymanie stanu zatrudnienia. W tym zakresie...

Czytaj więcej →
Jak kupują młodzi ludzie: czy znasz pojęcia metaverse, live-commerce i AI?
Jak kupują młodzi ludzie: czy znasz pojęcia metaverse, live-commerce i AI?
24-01-2023

Cyfrowa rzeczywistość stanowi ważną część życia współczesnego konsumenta, w której spędza coraz więcej czasu. Sztuczna inteligencja, zakupy na żywo oraz metaświat to pojęcia opisujące nowoczesne technologie, które coraz śmielej wkraczają do rzeczywistości zakupowej. Ogromny wpływ na ich rozwój mają...

Czytaj więcej →
Marki własne ważne w rozwoju sieci
Marki własne ważne w rozwoju sieci
16-05-2019

Marki własne zrewolucjonizowały ofertę sieci handlowych. Od blisko dekady obserwujemy ich dynamiczny wzrost w ofercie produktowej. Niezależnie od szerokości geograficznej właściciele sieci handlowych wprowadzają do oferty produkty, które powstają na ich indywidualne zamówienie. W zależności od przyj...

Czytaj więcej →

Chcesz wiedzieć więcej?

×

Witaj!
Chcesz być na bieżąco?

Zostaw adres mailowy, raz w miesiącu będziemy Cię informować co nowego słychać w świecie handlu!

Uzupełnienie powyższego pola stanowi zgodę na otrzymywanie od Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach newslettera zawierającego treści marketingowe dotyczące Eurocash S.A. oraz spółek z Grupy Kapitałowej Eurocash.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, a także w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora.W razie wyrażenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą przetwarzane także w celu kierowania do Pani/Panna treści marketingowych w wybranej formie. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w Polityce Prywatności.

Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Zgodę mogę odwołać poprzez wiadomość na adres: Marketing.Grupy@eurocash.pl