Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wpływ Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę

Nasz wpływ na społeczeństwo i gospodarkę

Grupa Eurocash jako jedna z największych firm w Polsce – zatrudniająca ponad 21 tys. osób, lider w branży hurtowej dystrybucji towarów FMCG, odpowiedzialna za zapewnienie łańcucha dostaw podstawowych produktów dla znacznej części społeczeństwa – ma istotny wpływ na rozwój polskiej gospodarki. W 2019 roku zostało przeprowadzone badanie wpływu Grupy Eurocash na społeczeństwo i gospodarkę. Grupa Eurocash planuje zbieranie tych danych w cyklu 3-letnim, dlatego te dane są raportowane również w tym raporcie.

[GRI 203-2]

Obszary wpływu

Zatrudnienie

Bezpośrednie zatrudnienie w Grupie Eurocash to 22 497 osób na koniec 2019 roku, a całkowity wpływ na zatrudnienie  gospodarce wyniósł 34 104 osoby. Na każde 2 miejsca pracy utrzymywane przez Grupę Eurocash zostało stworzone 1 dodatkowe miejsce pracy w gospodarce. To trochę więcej niż wszyscy mieszkańcy Iławy.

[WS I.2]

Dochody

Grupa Eurocash zapewniła swoim pracownikom dochody w wysokości ponad 525 mln zł. Całkowity wpływ na dochody w gospodarce dzięki działalności Grupy wyniósł powyżej 840 mln zł. To kwota pozwalająca na wypłacenie 373 tys. miesięcznych płac minimalnych, wybudowanie niemal całej obwodnicy Poznania czy kupno 2280 mieszkań o powierzchni 50 m2 w Poznaniu. Za taką kwotę można też kupić 280 tys. ton mąki, 251 mln litrów mleka i ponad 2 mld jajek.

[WS I.3]

Wartość dodana

Wartość dodana mierzy wkład firmy w budowanie polskiego produktu krajowego brutto. Jest to przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji lub tworzenia usług – dla Grupy Eurocash wyniosła ona 2,16 mld zł. Całkowita wartość stworzona dzięki działalności gospodarczej Grupy wyniosła 4,1 mld zł. To o prawie 10 razy więcej niż wpłynęło do budżetu Poznania z tytułu podatku dochodowego. Za taką kwotę można zbudować prawie 120 szkół (każda dla około 1000 uczniów), to kwota porównywalna do miesięcznego wynagrodzenia dla ponad 780 tys. osób (na poziomie przeciętnego wynagrodzenia w średnich i dużych firmach). To równowartość miesięcznego świadczenia 500+ dla ponad 2,7 mln rodzin z trójką dzieci.