Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wolontariat pracowniczy

Wolontariat pracowniczy Grupy Eurocash opiera się na samodzielności działania wolontariuszy i ich inicjatywach. Pozwala to elastycznie reagować na potrzeby dostrzegane w najbliższym otoczeniu. Ten model wolontariatu sprawdził się w warunkach epidemii COVID-19. Dzięki wrażliwości społecznej naszych pracowników oraz programowi grantowemu oferowanemu przez firmę zaangażowaliśmy się w szycie maseczek, drukowanie przyłbic technologią 3D, a także bieżące wsparcie domów samotnej matki oraz jadłodajni społecznych, w tym Zupy na Głównym.

Zadbaliśmy też o budowanie świadomości prozdrowotnej. Oprócz regularnych akcji edukacyjnych na temat COVID-19 przygotowywanych prze Grupę, nasi wolontariusze uczestniczyli także w akcji Dzień na Różowo. Akcja oparta była na zasadzie „monety za aktywność”. Jej efektem, obok aktywizacji profilaktycznej, było wsparcie programu IPoRaku prowadzonego przez Fundację Rak’n’Roll.

Długofalowym celem strategii wolontariatu Grupy Eurocash jest realizacja projektów z obszarów: ludzie, przedsiębiorczość oraz ekologia, przy wzrastającej liczbie wolontariuszy angażujących się w wolontariat kompetencyjny. W 2020 roku realizacja strategii wolontariatu skupiła się na obszarze Ludzie.

Strategia wolontariatu pracowniczego zakłada zaangażowanie w trzech obszarach:

Ludzie

Przedsiębiorczość

Ekologia

[WW 8] [WW 9] [WW 10]

Wolontariat 2020 2019
Liczba wolontariuszy 1405 355
Nakład czasu pracy wolontariackiej 2450 godzin, czyli 305 dni pracy 60 dni (2 miesiące)
Liczba beneficjentów 1900 brak danych

Zakupy dla Seniora 60+

Jednym z najważniejszych projektów realizowanych przez wolontariuszy była akcja „Zakupy dla Seniora 60+”. Zainicjowała ją i koordynowała Akademia Umiejętności. Wystartowała ona 23 marca i trwała do czerwca. Polegała na nieodpłatnym dostarczaniu przez wolontariuszy Grupy Eurocash zakupów seniorom – osobom najbardziej narażonym na poważne konsekwencje zachorowania na COVID-19. Zasady akcji były proste. Seniorzy zgłaszali zapotrzebowanie na zakupy, dzwoniąc na regionalną infolinię, utworzoną specjalnie na potrzeby tej akcji. Wolontariusze (pracownicy Grupy Eurocash w całej Polsce oraz właściciele sklepów spożywczych współpracujących z Grupą, a także ich pracownicy) ustalali z daną osobą listę zakupów i dostarczali je pod wskazany adres w umówionym terminie. Wolontariusze akcji wyposażeni byli w środki ochrony indywidualnej, tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki i kombinezony ochronne.

249

wolontariuszy

4651

odebranych telefonów od seniorów

2306

dostarczonych zakupów