Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Strategia Grupy Eurocash

Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy. Najważniejszą wartością dla nas zaś jest zadowolenie konsumentów, do których poprzez naszych Klientów trafiają dystrybuowane przez nas produkty.

Poprzez różne formaty dystrybucji docieramy bardzo blisko konsumentów. Nasze sklepy własne oraz sklepy naszych Klientów są blisko ich domów, często są obsługiwane przez znane im osoby – wszystko to sprawia, że czują się tam bezpiecznie. Grupa Eurocash prowadzi też sieć dystrybucji „abc na kołach”, która w szczególny sposób uwzględnia potrzeby osób starszych i osób, które mają problem z mobilnością. Konsumenci mogą też liczyć na to, że nasze produkty są zawsze dobrej jakości, bezpieczne, a jednocześnie mają przystępną cenę.

Zamiarem Grupy jest stworzenie największej w Polsce sieci supermarketów (liczącej ok. 2400 placówek), która będzie obejmować sklepy własne oraz franczyzowe. Planowany jest ciągły rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi przejęciami sieci lokalnych oraz budową sklepów od podstaw. W ten sposób Przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki detalicznej oraz narzędzi marketingowych na poziomie kosztowym porównywalnym do sieci sklepów wielkopowierzchniowych. Strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz możliwą kontynuację przejęć innych sprzedawców hurtowych.

Swoją strategię Grupa realizuje poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb Klientów przy wykorzystaniu różnorodnych formatów dystrybucji i form współpracy, a także zapewnianie Klientom oczekiwanego poziomu jakości i obsługi,
  • tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali,
  • systematyczną optymalizację kosztów oraz integrację systemów operacyjnych wszystkich jednostek biznesowych działających w ramach Grupy.

Zobacz też nasz „Skonsolidowany raport roczny za rok 2020”.