Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Rozwój i zaangażowanie

Szkolenia

Siłą i najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie i ich kompetencje. Grupa Eurocash z uwagi na skalę i charakter prowadzonej działalności współpracuje z bardzo różnorodną grupą pracowników, którym na wielu poziomach umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie się w projekty społeczne.

Rozwój kompetencji zawodowych odbywa się poprzez szeroką ofertę szkoleń, z których mogą korzystać pracownicy. Obejmuje ona zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, istnieje także możliwość dofinansowania studiów wyższych. Poszczególnym grupom pracowników, których praca ma wyspecjalizowany charakter, oferowane są szkolenia specjalistyczne lub związane z danym stanowiskiem.

Obok szkoleń związanych z wykonywanymi obowiązkami zatrudnieni w Grupie mają możliwość na licznych kursach rozwijania kompetencji interpersonalnych. Pracownicy mogą też korzystać z nowoczesnej platformy e-learningowej. Jest na niej dostępnych kilkadziesiąt szkoleń on-line, a ich oferta stale się poszerza.

Stosunek obowiązkowych e-learningów do nieobowiązkowych

W 2020 roku o 26,04% spadła liczba wykonanych obowiązkowych e-learningów, wynikało to z mniejszej liczby nowo zatrudnionych pracowników. Wzrósł natomiast udział e-learningów nieobowiązkowych (czyli tych, do których pracownik sięga dobrowolnie, z własnej potrzeby).

Tematyka e-learningów jest obszerna i obejmuje 48 zagadnień (o 15 więcej niż w 2019 roku): od wdrożeniowych dla nowych pracowników poprzez bezpieczeństwo informacji po szkolenia menedżerskie. Oprócz e-learningów pracownicy mogli wziąć udział w webinarach o prawie pracy, uczestniczyło w nich 206 osób. Łącznie w 2020 roku zorganizowano 354 wydarzeń szkoleniowych.

2020 2019
Liczba wszystkich wykonanych e-learningów (ze statusem zakończony pozytywnie) 8231 11344
Liczba e-learningów w przeliczeniu na 1 pracownika 0,48 0,63
Liczba pracowników, którzy wykonali (ukończyli z wynikiem pozytywnym) e-learning 3984 5489
Stosunek liczby osób, którzy ukończyli pozytywnie min. 1 e-learning do liczby wykonanych e-learningów 2,07 2,07
Stosunek wszystkich wykonań e-learningów w porównaniu do e-learningów obowiązkowych (4 tematy) dla nowych pracowników 52,1% (4288) 78,14% (8864)

Liczba e-learningów w 2020 roku w podziale na płeć

Łączna liczba, w tym: 8231
Kobiety 4184
Mężczyźni 4047

Średnia liczba e-learningów w przeliczeniu na pracownika w podziale na płeć

Łączna liczba, w tym: 0,49
Kobiety 0,40
Mężczyźni 0,63

Liczba szkoleń w rozkładzie godzinowym w raportowanym okresie przedstawia się następująco:

[GRI 404-1]

2020 2019
Średnia liczba godzin szkoleniowych, przypadających na pracownika 1,80 brak danych
Średnia liczba godzin szkoleniowych,
które odbyli pracownicy w raportowanym okresie,
w podziale na
Płeć
Kobiety 1,57 1,99
Mężczyźni 2,11 2,82
Kategorię zatrudnienia
Kadra wyższego szczebla 15,19 14,45
Kadra średniego szczebla 3,09 5,44
Specjaliści 4,50 5,74
Pozostali pracownicy 0,50 1,00

* Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.

Działalność szkoleniowa w trakcie epidemii COVID-19

Po wybuchu epidemii prawie wszystkie szkolenia w Grupie Eurocash zostały przeniesione do Internetu. Formę warsztatów on-line miały również szkolenia wdrożeniowe (INDUCTION) dla pracowników Prowadził je trener wewnętrzy oraz Katarzyna Kopaczewska, Członek Zarządu. Przeszkolono 324 osoby.

Pracownikom, którzy przeszli w tryb pracy zdalnej, Grupa zapewniła szkolenia e-learningowe wspomagające efektywność pracy w domu czy organizację pracy w trybie home office.

Biblioteka

Jako że cenimy również tradycję, w naszej firmie działa biblioteka, z ciągle powiększającym się księgozbiorem. Od września 2020 roku udostępniliśmy naszym pracownikom jej wersję on-line – wyszliśmy naprzeciw potrzebom użytkowników biblioteki stacjonarnej, którzy ze względu na pracę zdalną nie mogą pojawiać się w biurze i wypożyczać książek.

Liczba wypożyczeń

Czytelnicy biblioteki z podziałem na płeć

Programy dla studentów, absolwentów i uczących się

Program Management Trainee

Dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów studiów Grupa Eurocash prowadzi program menedżerski Management Trainee (MT). Ma on na celu wykształcenie kadry menedżerskiej zdolnej do prowadzenia skomplikowanych projektów w różnych działach Grupy Eurocash.

Każda osoba przystępująca do programu Management Trainee przechodzi intensywne, 2-miesięczne szkolenie wdrożeniowe w różnych działach i lokalizacjach Grupy Eurocash. Ze względu na epidemię i restrykcje z niej wynikające wdrożenie zostało ograniczone do spotkań – w większości on-line – z kadrą zarządzającą różnych działów i jednostek biznesowych.

Kolejnym etapem programu są staże w dwóch różnych działach, w każdym po 6 miesięcy. Aby przyszły menedżer mógł zdobyć gruntowną wiedzę na temat funkcjonowania firmy, jedno z nich odbywa się w dziale operacyjnym.

W 2020 roku do programu Management Trainee dołączyło 9 uczestników (4 kobiety i 5 mężczyzn).

Program Ambasadorski

Grupa Eurocash regularnie współpracuje z polskimi uczelniami i realizuje Program Ambasadorski. W roku akademickim 2020/2021 Grupę reprezentuje sześciu studentów-ambasadorów (4 kobiety i 2 mężczyzn).

W Warszawie są to osoby, które działają w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Z kolei w Poznaniu Grupę Eurocash reprezentują studenci na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ambasadorzy Grupy są obecni także na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Wybrani studenci wspierają Grupę Eurocash podczas eventów organizowanych na uczelniach, takich jak „Wykłady Otwarte z Praktykiem”, oraz wydarzeniach organizowanych przez same uczelnie. Ambasadorzy pomagają również nawiązać współpracę z organizacjami studenckimi danych uczelni, a także kołami naukowymi. W czasie przejścia na nauczanie zdalne wspierają także Grupę w działaniach prowadzonych on-line, m.in. podczas Targów Pracy.

Dofinansowanie edukacji

W roku 2020 dofinansowanie do edukacji otrzymało 48 pracowników.

[GRI 404-3]

Ocena 360 stopni/180 stopni

W ocenie 360 stopni lub 180 stopni* (rodzaj oceny zależy od daty dołączenia do firmy) za rok 2020 wzięło udział 3408 osób, które wypełniały arkusze oceny (samooceny, oceny przełożonego, podwładnych i współpracowników) zgodnie z kategorią zatrudnienia.

2020 2019
Płeć Liczba Odsetek** Liczba Odsetek**
Kobiety 1440 8,5% 1337 7%
Mężczyźni 1339 7,9% 1255 7%
Kategoria zatrudniania
Kadra wyższego szczebla Zarząd i dyrektorzy 74 0,4% 115 1%
Kadra średniego szczebla Menedżerowie 212 1,2% 141 1%
Specjaliści Kierownicy 1010 5,9% 1076 6%
Pozostali Specjaliści 1483 8,8% 1260 7%

* Metody oceny pracownika: oceny 180 stopni dokonuje się na podstawie samooceny pracownika i oceny przełożonego, oceny 360 stopni dodatkowo na podstawie oceny współpracowników i podwładnych.

** Według danych z systemu SAP HR.

„Mam ten Gen!”

W ramach kampanii „Mam ten Gen!”, która była poświęcona 25-leciu Grupy Eurocash, powstało 7 filmów wizerunkowych. Jej głównym hasłem przewodnim było „Mam ten Gen!”. W filmach wzięło udział 23 pracowników Grupy z różnych jednostek biznesowych, różnych lokalizacji, a także z różnym stażem pracy. Łączyło ich to, że reprezentowali cechy genu przedsiębiorczości, takie jak: innowacyjność, motywacja, odwaga, wytrwałość w działaniu i odpowiedzialność za innych.

Przedsiębiorczość jest tym, co łączy wszystkich naszych pracowników, a w połączeniu z wspomnianymi cechami jako organizacja możemy osiągać znacznie więcej. Nie boimy się podejmować ryzyka, szukamy ciągle nowych rozwiązań, motywujemy się nawzajem, jesteśmy wytrwali, w tym co robimy, ale przede wszystkim jesteśmy odpowiedzialni za innych. Dzięki wypowiedziom pracowników Grupy mogliśmy ukazać, jak różnorodną firmą jesteśmy. Za każdym pracownikiem bowiem stała zupełnie inna historia, którą wszyscy mogliśmy poznać.

Więcej: mamtengen.grupaeurocash.pl.

7 filmów

ukazujących cechy pracowników

23

zaangażowanych pracowników z różnych jednostek biznesowych, różnych lokalizacji, z różnym doświadczeniem i stażem

ponad 817 tys.

wyświetleń

promowanie idei przedsiębiorczości

wśród polskiego społeczeństwa