Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Pracownicy

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Grupa Eurocash jest jednym z największych pracodawców na polskim rynku. Od 26 lat zapewniamy naszym pracownikom stałe i dobre warunki pracy oraz możliwość wszechstronnego rozwoju w wielu obszarach prowadzonej przez nas działalności. W raportowanym okresie zatrudnialiśmy na terenie całego kraju 21 277 pracowników. Praca w Grupie Eurocash to przede wszystkim perspektywa stałego rozwoju. Skala i różnorodność działania naszej firmy oraz wielość podmiotów, z którymi współpracujemy, dają nie tylko możliwość pracy w wielu branżach, ale również szansę ustawicznego rozwoju. Obserwujemy, że nasi pracownicy w trakcie całej swej kariery zmieniają zatrudnienie między poszczególnymi jednostkami w ramach Grupy, zdobywając dzięki temu nowe doświadczenia i kompetencje.

Grupa współpracuje również z tysiącami dostawców oraz Przedsiębiorcami, przez co ma pośredni wpływ na zatrudnianie kolejnych osób oraz rozwój społeczności lokalnych.

W naszej firmie wiemy, że najważniejsi są ludzie. Tylko dzięki ich zaangażowaniu, rzetelności, przedsiębiorczości i codziennej pracowitości jesteśmy w stanie osiągać ambitne cele stawiane przed całą Grupą, dlatego już od lat dążymy do tego, by naszą postawą i faktycznymi działaniami na rzecz pracowników zasłużyć na miano odpowiedzialnego pracodawcy.

Rok 2020 z uwagi na COVID-19 był rokiem szczególnym, który pokazał, jak wielką rolę mamy do odegrania jako odpowiedzialny pracodawca.
Epidemia spowodowała gwałtowne zmiany na rynku pracy. Chcąc zapewnić pracownikom Grupy poczucie stabilności, wzmocniliśmy system rekrutacji wewnętrznej – pracowników z działów mniej obciążonych obowiązkami płynnie skierowano do pracy w tych obszarach biznesu, które z powodu epidemii potrzebowały wsparcia. Wszystkie procesy rekrutacyjne były prowadzone on-line. Finalnie w 2020 roku nasze zatrudnienie zmniejszyło się jedynie o 5%.

W Grupie Eurocash pracę może podjąć każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy też poglądy polityczne. W firmie nie są tolerowane żadne działania i zachowania mające znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji drugiego pracownika, kontrahenta czy też osoby trzeciej. [GRI 406-1] W raportowanym okresie w Grupie Eurocash nie odnotowano żadnego przypadku dyskryminacji.

Komunikacja z pracownikami poprzez dialog to dla nas priorytet. Dlatego dbamy o komunikację wewnętrzną, aby dotrzeć z istotnymi informacjami do pracowników zatrudnionych w całej Polsce. Było to szczególnie ważne podczas epidemii COVID-19.

Komunikacja wewnętrzna Grupy Eurocash Działania
Badanie Opinii Pracowników Co roku wśród wszystkich pracowników Grupy odbywa się Badanie Opinii Pracowników – w 2020 roku wzięło w nim udział 82% zatrudnionych osób.
Intranet Eurocash Platforma dla wszystkich pracowników Grupy Eurocash i główne źródło wiedzy o firmie. Pracownicy mogą w nim znaleźć m.in.: aktualności Grupy, informacje o benefitach, konkursach, jednostkach biznesowych czy procedurach.
Workplace by Facebook Platforma społecznościowa dla pracowników, na której tworzą swoje profile, integrują się w grupach dotyczących interesującej ich tematyki, rozmawiają, komentują, wysyłają wiadomości.
Cotygodniowy Newsletter „Udanego Tygodnia!” Za jego pośrednictwem Prezes Zarządu, Luis Amaral, informuje o najważniejszym temacie z życia firmy w danym tygodniu. Newsletter jest dodatkowo drukowany i wywieszany w widocznych miejscach jednostek Grupy.
Live chaty z Zarządem Comiesięczne spotkania on-line na żywo Prezesa Zarządu, Luisa Amarala, z pracownikami. Pracownicy mają okazję podczas spotkań do zadawania pytań, na które Luis Amaral na bieżąco odpowiada. Odbyło się 14 takich spotkań.