Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Komunikacja zewnętrzna na temat zrównoważonego rozwoju

Rok 2020 zdecydowanie był rokiem szczególnym. Pandemia COVID-19 miała ogromny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw i gospodarek. Wprowadziła również przyspieszone zmiany w branży handlowej. Dla Grupy Eurocash bardzo istotną kwestią było wsparcie współpracujących z nią Przedsiębiorców oraz zwrócenie uwagi Polaków na ważną rolę społeczną, jaką w czasie kryzysu odgrywają pracownicy handlu.

Herosi Codzienności

Kampania Herosi Codzienności miała w 2020 roku dwie odsłony. Pierwsza skupiała się na pracownikach sklepów, druga zaś na lokalnych sklepach – miejscach, gdzie bezpiecznie można zrobić zakupy.

Pierwsza, wiosenna odsłona miała miejsce w czasie pierwszej fali epidemii koronawirusa, jej celem było zwrócenie uwagi opinii publicznej na rolę i znaczenie właścicieli lokalnych sklepów i – szerzej – pracowników handlu, których codzienna praca wiąże się ze sporym ryzykiem, a którzy służą Polakom, zapewniając im nieprzerwany dostęp do żywności. Choć każdy dzień pierwszych miesięcy epidemii oznaczał dla nich pracę na zdwojonych obrotach, tysiące z nich zaangażowało się również w pomoc potrzebującym, m.in. seniorom czy medykom.

Druga, zimowa odsłona akcji, poprzez spot, szeroką kampanię promocyjną i współpracę z influencerami, zachęcała do robienia zakupów w lokalnych sklepach i pokazywała je m.in. jako miejsca, w których można szybko i bezpiecznie zrobić swoje codzienne zakupy.

Kampania przede wszystkim zwróciła uwagę szerokiej opinii publicznej na znaczenie i rolę sklepów „tuż za rogiem” dla lokalnych społeczności. Pokazała Przedsiębiorców prowadzących takie placówki jako Herosów Codzienności, którzy pomimo ryzyka służą Polakom, zapewniając im nieprzerwany dostęp do potrzebnych produktów, i znajdują jeszcze siłę do pomagania najbardziej potrzebującym.

Akcja przysłużyła się zatem poprawie wizerunku lokalnych sklepów w Polsce, przez co podniosła ich konkurencyjność na rynku FMCG i przyczyniła się do wzrostu uznania wśród konsumentów. Tym samym Grupa Eurocash zapewniła wsparcie swoim Klientom – Przedsiębiorcom prowadzącym sklepy niezależne – w tym trudnym czasie. Ich wspieranie, niezależnie od sytuacji kryzysowych, leży u podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy już od 26 lat.

Zapraszamy do obejrzenia spotu kampanii:

Herosi Codzienności - logo

Grupa Eurocash zrezygnowała z umieszczania logotypu w spocie i materiałach akcji. Chciała pokazać w ten sposób, jak istotna społecznie jest praca właścicieli i pracowników wszystkich niezależnych sklepów, bez względu na ich przynależność do sieci franczyzowej czy partnerskiej.

Łącznie od maja do końca grudnia 2020 roku kampania dotarła do ponad 7,5 mln odbiorców.

7,5 mln

odbiorców filmu