Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash

W roku 2020 Fundacja Grupy Eurocash kontynuowała swoją misję finansowego wspierania młodzieży wyróżniającej się wynikami w nauce, uzdolnieniami w różnych dziedzinach, jak również aktywną postawą społeczną. W warunkach niepewności finansowej spowodowanej epidemią COVID-19 to wsparcie miało szczególne znaczenie:

dało stypendystom stabilizację i możliwość kontynuowania nauki. Podczas naboru do edycji 2020/2021 zwracał uwagę wysoki, wyrównany poziom kandydatów. Widać było, że trudne warunki podziałały na nich mobilizująco. Z tym większą przyjemnością przydzieliliśmy rekordową liczbę stypendiów – aż 172.

Katarzyna Kopaczewska

Prezes Fundacji Eurocash

Fundacja Grupy Eurocash powstała w 2013 roku, by swoją działalnością wspierać młodzież w rozwoju jej potencjału i wyrównywać szanse edukacyjne. Dzięki Programowi Stypendialnemu „Spełniaj marzenia” Fundacja dofinansowuje młodych ludzi, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, wrażliwością społeczną i proaktywną postawą do życia „chcę, więc potrafię” – a pochodzą z rodzin o skromnych możliwościach finansowych. Program kierowany jest do uczniów szkół średnich kończących się maturą oraz do studentów.

Początkowo stypendia „Spełniaj marzenia” otrzymać mogły dzieci osób zatrudnionych w Grupie Eurocash. Od II edycji, czyli od 2014 roku, mogą się również o nie starać dzieci pracowników sieci franczyzowych oraz partnerów biznesowych naszej Grupy.

Istotnym założeniem programu jest propagowanie wśród młodzieży odpowiedzialności za swój rozwój i przedsiębiorczego spojrzenia na życie: stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne, ale to sam stypendysta decyduje o tym, w jaki sposób i na jakie działania będzie je wydatkować.

Z końcem roku 2020 został uruchomiony nowy program Fundacji – stypendia opiekuńcze, którego celem jest wsparcie osieroconych dzieci pracowników Grupy Eurocash. Realizacja programu rozpoczęła się w 2021 roku.

Rok 2020

[WW 6] [WW 7]

910 000 zł

wsparcia

172

stypendia

Program Stypendialny „Spełniaj marzenia”

Łączna pula wsparcia od 2013 roku, w tym: 6 210 000 zł
wsparcie w 2019 roku 843 217 zł
wsparcie w 2020 roku 910 000 zł
Łączna liczba stypendiów od 2013 roku, w tym: 1040
stypendia w roku 2019/2020 155
stypendia w roku 2020/2021, z czego: 172
studenci 64 dzieci pracowników Grupy Eurocash 59
uczniowie 106 dzieci franczyzobiorców oraz zatrudnionych w ich sklepach 113

Liczba stypendystów w poszczególnych latach

Edycja Dzieci pracowników Grupy Eurocash Dzieci zatrudnionych w sklepach franczyzowych współpracujących z Grupą Eurocash Razem
2020/2021 59 113 172
2019/2020 39 117 156
2018/2019 70 76 146
2017/2018 69 75 144
2016/2017 50 86 136
2015/2016 53 75 128
2014/2015 53 75 128
2013/2014 30 0 30
Suma 423 617 1040

Więcej o działaniach Fundacji dowiesz się tutaj.