Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Edukacja Przedsiębiorców na temat zrównoważonego rozwoju

Zdajemy sobie sprawę z tego, że dla otaczającej nas rzeczywistości – zarówno biznesowej, jak i społecznej – zagadnienia i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem są coraz bardziej istotne. Wpływają one na szeroko pojęte otoczenie biznesowe, prawodawstwo i społeczeństwo. Przekłada się to głównie na zachowania konsumentów, którzy z roku na rok stają się bardziej świadomi swoich wyborów i coraz bardziej wymagający, jeśli chodzi o kwestie etyczne i dotyczące pochodzenia produktów.

Wiemy, że dla naszych Klientów kwestie społeczne i zaangażowanie w sprawy lokalnych społeczności, gdzie prowadzą swoje przedsiębiorstwa, są szczególnie istotne. Zwracają też uwagę na ochronę środowiska naturalnego i rozwiązania technologiczne, które to umożliwiają. Świadczy o tym m.in. duże zainteresowanie projektem Herosi Przedsiębiorczości, który nasza firma organizuje dla Przedsiębiorców od 2018 roku.

Jednym z filarów Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ jest Rozwój przedsiębiorczości. Jako Grupa wspieramy przedsiębiorczość naszych Klientów na wielu poziomach – pisaliśmy o tym tutaj.

Odpowiedzialne webinary

W 2020 roku w ramach działań Akademii Umiejętności Eurocash wprowadziliśmy nowy cykl edukacyjny w obszarze zrównoważonego rozwoju dla naszych Klientów: Odpowiedzialne webinary. Ich pierwsza edycja odbyła się na jesieni 2020 roku. Obejmowała 5 eksperckich webinarów poświęconych różnym aspektom zarządzania i prowadzenia przez naszych Klientów ich biznesu w odpowiedzialny sposób. Do udziału w tym projekcie zaprosiliśmy różnych ekspertów: zarówno pracujących na co dzień w Grupie Eurocash, jak i osoby z zewnątrz – praktyków i naukowców zajmujących się zrównoważonym rozwojem.

Tematyka spotkań obejmowała zagadnienia związane ze społeczną rolą Przedsiębiorcy, wspieraniem i motywowaniem pracowników, rolą systemu HACCP w ekologicznym zarządzaniu sklepem, wykorzystaniem fotowoltaiki jako ekologicznego źródła energii oraz niemarnowaniem żywności.

W pierwszej edycji cyklu udział wzięło blisko 900 Przedsiębiorców i 98% z nich wiedzę, którą pozyskali podczas spotkań, oceniło jako przydatną w prowadzeniu biznesu.

W 2021 roku kontynuujemy spotkania z Przedsiębiorcami na Odpowiedzialnych webinarach. Planujemy, że cykl obejmie 15 spotkań, których tematyka skupi się na czterech obszarach zrównoważonego rozwoju strategicznych dla Grupy Eurocash. Do współpracy zapraszamy wysokiej klasy ekspertów i praktyków w obszarze odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Planujemy również implementację wiedzy o zrównoważonym rozwoju i odpowiedzialnym zarządzaniu biznesem wprowadzić do innych narzędzi edukacyjnych oferowanych przez Akademię Umiejętności Eurocash.

5

webinarów

ponad 900

uczestników webinarów

98%

pozytywnych ocen od uczestników

Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem na stałe goszczą również na prowadzonym przez Grupę Eurocash blogu, gdzie w przystępnej formie, cyklicznie, publikujemy artykuły pozwalające naszym Klientom pogłębiać wiedzę o tym obszarze.