Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Bezpieczeństwo - wspólna sprawa!

Grupa Eurocash jako lider rynku hurtowego oraz jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce dba o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy.

Bezpieczne warunki pracy w czasie epidemii COVID-19

Zobacz, jak dbaliśmy o bezpieczeństwo naszych pracowników w czasie epidemii COVID-19.

[GRI 103-1] [GRI 103-2] [GRI 103-3]

Bezpieczeństwo w pracy

Na liście naszych priorytetowych celów w obszarze bezpieczeństwa jest rokroczne zmniejszanie liczby wypadków przy pracy. Dlatego też bardzo istotny jest system prewencyjny. Opiera się on na szkoleniach dla pracowników Grupy oraz codziennym przypominaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa.

[GRI 403-5] [GRI 403-7]

Wszyscy pracownicy są objęci szkoleniem wstępnym z zagrożeń i zasad postępowania w razie wypadku, zasad postępowania i ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie z tych zagadnień odbywa się podczas pierwszych dwóch dni pracy w naszej firmie. Ze względu na epidemię większość szkoleń w 2020 roku odbyła się w trybie on-line.

Dla pracowników centrów dystrybucyjnych oraz operatorów wózków widłowych przygotowano szkolenia specjalistyczne z zagadnień związanych z stanowiskiem.

System prewencyjny to także programy „Strzał w 10”, „Krzyż bezpieczeństwa” oraz „Kapitan Bezpieczeństwo” – wszystkie one skupiają się na promowaniu zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Grupa Eurocash jest jednym z największych operatorów logistycznych działających na terenie całej Polski, co powoduje, że jazda samochodem jest na stałe wpisana w obowiązki wielu pracowników naszej firmy. Zmniejszamy wypadkowość w tym obszarze, promując nie tylko bezpieczną, ale też ekologiczną jazdę. Więcej o tym zagadnieniu na podstronie Zielona flota.

W raportowanym okresie sytuacja dotycząca liczby wypadków i bezpieczeństwa pracy w Grupie Eurocash wyglądała następująco:

[GRI 403-9] [WS IV.1]

Pracownicy Grupy Eurocash 2020 2019
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0 0
Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0 0
Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 2 1
Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0,1 0,1
Liczba obrażeń związanych z pracą 253 449
Wskaźnik obrażeń związanych z pracą 14,8 24,8
Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych
Liczba zatrudnionych pracowników* 17 141 18 099

* Dane obejmują spółki obsługiwane w systemie SAP HR.

Pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w Grupie Eurocash, ale których praca i/lub miejsce pracy są kontrolowane przez Grupę 2020 2019
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0 0
Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą 0 0
Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0
Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0
Liczba obrażeń związanych z pracą 49 40
Wskaźnik obrażeń związanych z pracą 11,99 11,99
Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych
Liczba zatrudnionych pracowników 3 336 3 336
Zagrożenia związane z pracą, które stwarzają ryzyko poważnych obrażeń, w tym
W jaki sposób zagrożenia te zostały zidentyfikowane postępowanie powypadkowe
Które z tych zagrożeń spowodowało lub przyczyniło się do spowodowania poważnych obrażeń pracowników w raportowanym okresie wypadek komunikacyjny – zdarzenie drogowe, sprawcą inny użytkownik zdarzenia
Podjęte działania w celu wyeliminowania bądź ograniczenia tych zagrożeń, z zastosowaniem hierarchii kontroli ecodriving
Podjęte działania w celu wyeliminowania innych zagrożeń związanych z pracą i zminimalizowania ryzyka z zastosowaniem hierarchii kontroli
Proszę podać, czy wskaźniki zostały obliczone na podstawie 200 000 lub 1 000 000 przepracowanych godzin obliczenie częstości wypadków (liczba wypadków x 1000)/liczba zatrudnionych