Reports on Non-Financial Activities

Odpowiedzialność to jedna z kluczowych wartości Eurocach, która ma odzwielciedlenie w naszej strategii biznesowej i każdym obszarze działalności Grupy - od podejścia do pracowników, relacji z partnerami, po wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko. Dowiedz się więcej z naszego raportu działalności niefinansowej.