REPORTS

3Q2022 financial report

2022-11-09 READ MORE

Eurocash Report 1st Half of 2022

2022-06-30 READ MORE

Eurocash Consolidated Annual Report for 2021

2021-12-31 READ MORE

Eurocash in numbers

CHECK
CONTACT

Adam Kucza

Grupa Eurocash

+48 782 828 121