EUROCASH GROUP ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Wholesale
Retail

SHOPPING PROJECTS

Specialty concepts
Category development
e-commerce
Lista spółek należących do Grupy Kapitałowej Eurocash z ich ulokowaniem w strukturze jednostek biznesowych dostępna jest w pliku tutaj.