Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+

Wiemy, że to właśnie na barkach Przedsiębiorców spoczywa – zwłaszcza w czasach kryzysu – ogromna odpowiedzialność za budowanie siły gospodarczej kraju oraz wspieranie społeczeństwa. Jestem dumny, że od 26 lat Grupa Eurocash wszechstronnie ich wspiera w rozwoju przedsiębiorczości. Dawanie im pozytywnej siły do działania to nasz priorytet w realizacji naszej Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+.

Pedro Martinho

Członek Zarządu Grupy Eurocash,
odpowiedzialny za obszar związany z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem

Zrównoważone i odpowiedzialne podejście do prowadzonej przez nas codziennej działalności biznesowej określa wpływ, jaki mamy na nasze otoczenie – gospodarcze, społeczne i naturalne. Jesteśmy siódmym co do wielkości pracodawcą w Polsce: zatrudniamy 21 277 pracowników. Współpracujemy z ponad 91,5 tys. Klientów, wspierając ich w rozwoju ich przedsiębiorczości. Zarówno przez naszych Klientów, jak i bezpośrednio docieramy do milionów Polaków, którzy kupują dystrybuowane przez nas produkty. Działając w branży FMCG, a także jako duży operator logistyczny, mamy również ogromny wpływ na otaczające nas środowisko naturalne.

Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju definiuje Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+, którą przyjęliśmy w 2019 roku. Jej 4 filary są poświęcone naszym najważniejszym interesariuszom: pracownikom, Przedsiębiorcom i Polakom, którzy zaopatrują się w naszych sklepach. Dbamy również o środowisko naturalne oraz przeciwdziałamy marnowaniu żywności.

Realizacja Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ jest możliwa dzięki odpowiedzialnemu podejściu do procesów zarządczych. W proces ten zaangażowany jest Członek Zarządu Grupy Eurocash oraz menedżerowie, którzy są liderami poszczególnych filarów. Od 2018 roku za obszar zrównoważonego rozwoju odpowiada Dyrektor Marketingu Grupy. W 2019 roku zatrudniono również kierownika ds. CSR, który odpowiada za wdrażanie strategii oraz raportowanie w tym zakresie.

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+

Kluczowe tematy Ambicje Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Dostarczenie Przedsiębiorcom siły zakupowej, konceptów detalicznych i narzędzi rozwoju
 • Wsparcie sukcesji oraz młodych Przedsiębiorców, poszerzanie liczby osób zatrudnionych w handlu
 • Zwiększenie roli Przedsiębiorców w społeczeństwie poprzez promocję ich działań dla społeczeństwa
 • Tworzenie warunków do rozwijania innowacyjnych rozwiązań dla małych i średnich Przedsiębiorców
Budowa odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która zapewnia zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki całego kraju
KPI strategiczne
Projekt: Codzienna działalność biznesowa Projekt: Akademia Umiejętności
I.1. Udział rynku niezależnego w całym polskim rynku I.2. Całkowita wartość dochodów w gospodarce stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash (wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany) I.3. Całkowita wartość dodana w gospodarce (PKB) stworzona dzięki działalności Grupy Eurocash (wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany) I.4. Procent Klientów korzystających z platformy eurocash.pl I.5. Liczba Przedsiębiorców i pracowników, którzy uczestniczyli w inicjatywach Akademii Umiejętności
WYNIKI: [WS I.1]
Udziały wartościowe kanału Small Format (handel małoformatowy <300 m2)
2020 2019
Kategorie spożywcze (FOOD) 37,6% 39,4%
Kategorie chemiczno-kosmetyczne (DRUG) 47,7% 49,0%
Kategorie papierośnicze 89,0% 89,1%
FOOD + DRUG 39,3% 41,1%
Razem FMCG 46,4% 47,9%

Źródło: Eurocash za NielsenIQ: Panel Handlu Detalicznego, udziały wartościowe kanału Small Format w rynku Total Poland, kategorie spożywcze, chemiczno-kosmetyczne i papierośnicze, 2020 vs 2019.

WYNIKI: [WS I.2]
2019*
840 mln zł

* Dane są zbierane w cyklu 3-letnim.

WYNIKI: [WS I.3]
2019*
4,1 mld zł
WYNIKI: [WS I.4]
2020 2019
Wartość procentowa 17% 10%
Liczba Klientów 15 549 10 401
WYNIKI: [WS I.5] [WS I.5]
2020 2019
Liczba uczestników 33 000 osób 29 977 osób
Liczba uczestników od momentu powstania Akademii 112 000 osób 79 000 osób
Kluczowe tematy Ambicje Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Zapewnianie najwyższej jakości produktów
 • Zapewnianie bezpieczeństwa produktów
 • Zapewnianie konsumentom produktów, które są zawsze dobrej jakości, bezpieczne, a jednocześnie mają przystępną cenę
 • Budowa odpowiedzialnego łańcucha dostaw
 • Zapewnianie ciągłości łańcucha dostaw
Dostarczanie bezpiecznej żywności wysokiej jakości do każdego Klienta (który jest właścicielem sklepu) i jak najszerszej grupy konsumentów w całej Polsce
KPI strategiczne
Projekt: Kultura jakości Projekt: Odpowiedzialny kupujący, odpowiedzialny sprzedający
II.1. Procent skarg Klientów na produkty świeże II.2. Wolumen strat w produktach (w tonach) ze względu na ich świeżość lub niespełnianie kryteriów bezpieczeństwa w stosunku do wolumenu produktów sprzedanych (w tonach) II.3. Procent dostawców, u których potwierdzona została zgodność z ich własnymi deklaracjami w kwestiach społecznych i środowiskowych
WYNIKI: [WS II.1]
2020 2019
0,035% 0,04%
WYNIKI: [WS II.2]
2020*
0,004

* Dane zbierane od 2020 roku.

WYNIKI: [WS II.3]
2020*
8,7% aktywnych dostawców

* Dane zbierane od 2020 roku.

Kluczowe tematy Ambicje Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Ograniczanie emisji CO2 poprzez ograniczanie zużycia paliwa i energii
 • Ograniczanie marnowania żywności
Ograniczenie marnowania żywności i emisji CO2
KPI strategiczne
Projekt: Zielona infrastruktura Projekt: Zielona flota Projekt: Nie marnujemy!
III.1. Zużycie energii na m2 (w podziale na kategorie budynków) III.2. Średnia emisja CO2 na przejechany km (w podziale na typy samochodów oraz rodzaj wykorzystywanego paliwa) III.3. Procent żywności zmarnowanej (stosunek żywności zmarnowanej do sprzedanej)
WYNIKI: [WS III.1]
(kWh/m2) 2020 2019
Sklepy 261 267
Biura 40 54
Centra dystrybucyjne 145 149
Centra przeładunkowe 102 101
Hurtownie/magazyny 65 65
WYNIKI: [WS III.2]
Średnia emisja g CO2/km:
PB 95 ON
Auta > 3,5 t 259,89 417,18
Auta ≤ 3,5 t 122,90 168,15
WYNIKI: [WS III.3]
2020*
0,40%

* Dane zbierane od 2020 roku.

Kluczowe tematy Ambicje Cele Zrównoważonego Rozwoju
 • Zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy
 • Wzmacnianie zaangażowania i rozwoju pracowników
Tworzenie najlepszych warunków pracy dla każdego
KPI strategiczne
Projekt: Bezpieczeństwo — wspólna sprawa Projekt: Zaangażowanie
IV.1. Wskaźnik urazów związanych z pracą (liczba urazów/liczba przepracowanych godzin x 1000) IV.2. Wskaźnik zaangażowania pracowników
WYNIKI: [WS IV.1]
2020 2019
Wskaźnik 14,6 24,8
Liczba pracowników* 17 166 18 099

* Dane obejmują spółki obsługiwane w systemie SAP HR.

WYNIKI: [WS IV.2]
2020 2019
42% 36%

W transparentny sposób publikujemy nasze dane dotyczące działalności pozafinansowej – po raz drugi Raport odpowiedzialności społecznej Grupy Eurocash jest przygotowany zgodnie ze Standardem GRI. W 2021 roku został też wdrożony system raportowania wewnętrznego, który ma na celu bieżące informowanie pracowników o działaniach Grupy Eurocash dotyczących odpowiedzialności społecznej – zobacz dział O raporcie.

Wsparciem naszego działania są akcje edukacyjne o zrównoważonym rozwoju, które proponujemy naszym pracownikomPrzedsiębiorcom. W naszym zaangażowaniu społecznym pomaga również odpowiedzialna komunikacja. W 2020 roku przeprowadziliśmy kampanie społeczne, które miały zwrócić uwagę Polaków na rolę Przedsiębiorców – Bohaterów Codzienności w walce z COVID-19 oraz zachęcić do bezpiecznych zakupów w sklepach, które są blisko domu – co ma niebagatelne znaczenie w czasie epidemii – i są prowadzone przez naszych sąsiadów. W ten sposób dbaliśmy o bezpieczeństwo konsumentów, a jednocześnie o wsparcie lokalnego biznesu.