Korzystając ze tej strony internetowej, bez zmian konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie w Twoim urządzeniu końcowym. Za pomocą plików cookie zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celach marketingowych, a także w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w naszej Polityce Prywatności

Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Nasi interesariusze

[GRI 102-42]

Ze względu na złożoną strukturę i szeroki zakres działalności Grupy Eurocash proces mapowania interesariuszy jest prowadzony wielowymiarowo: zarówno na poziomie Grupy, jak i poprzez poszczególne jednostki biznesowe. Główne kryteria w tych procesach skupiają się na tym, jak istotna dla organizacji jest dana grupa interesariuszy oraz jak duży jest wpływ wywierany przez Grupę Eurocash na danych interesariuszy i odwrotnie: w jaki sposób interesariusze wpływają na firmę.

[GRI 102-43]

W Grupie Eurocash wprowadzane są działania mające na celu strukturyzowanie dialogu z interesariuszami – prowadzimy ciągły pomiar wskaźnika NPS oraz na bieżąco ewaluujemy stopień przydatności danych narzędzi dla Przedsiębiorców. Jednocześnie dbamy o dialog z pracownikami – rokrocznie prowadzone jest Badanie Opinii Pracowników. Nie definiujemy jednak centralnego podejścia do angażowania interesariuszy, które obowiązywałoby w całej Grupie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i formę zaangażowania. Naszą siłą jest niezależność i przedsiębiorczość poszczególnych jednostek biznesowych, dlatego także w tym zakresie nie narzucamy wytycznych, pozwalając dostosować podejmowane działania do specyfiki i potrzeb danej jednostki.

[GRI 102-40]

Nasi interesariusze
 • Klienci
  • ajenci hurtowni
  • franczyzobiorcy i właściciele niezależnych sklepów
 • Konsumenci
 • Pracownicy
 • Dostawcy i podwykonawcy
  • produktów
  • usług (transportowych, sprzątających itp.)
 • Akcjonariusze
 • Pozostali
  • społeczności lokalne i organizacje pozarządowe
  • środowisko naturalne
  • właściciele obiektów
  • inni kontrahenci
  • konkurencja
  • inne spółki Eurocash
  • instytucje finansowe
  • sektor edukacji: uczelnie i szkoły branżowe
  • organizacje branżowe i konsumenckie
  • organizacje certyfikujące
  • media
  • administracja publiczna
  • instytucje ochrony środowiska

[GRI 102-44]

Proces definiowania treści raportu za rok 2020 oparto na wynikach prac przeprowadzonych w 2019 roku na potrzeby raportu za rok 2019 – zostały one poddane przeglądowi oraz zweryfikowane z interesariuszami.

W 2019 roku zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary wpływu Grupy Eurocash na otoczenie oraz istotne tematy dla organizacji i naszych interesariuszy.

Zastosowane zostało następujące podejście:

 • analiza otoczenia (analiza danych zastanych),
 • warsztaty zespołu projektowego,
 • dialog z interesariuszami (ankieta skierowana do inwestorów).

Zidentyfikowane istotne tematy stały się podstawą Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ oraz struktury raportu za rok 2019.

Na potrzeby raportu za rok 2020 odbyły się warsztaty zespołu projektowego, w ramach których dokonano przeglądu kluczowych obszarów wpływu i istotności tematów ujętych w Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 2020+ i poprzednim „Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash”.

Istotność poszczególnych tematów została zweryfikowana z interesariuszami: ankietę on-line wypełniły 82 osoby, reprezentujące różne grupy:

 • Pracowników
 • Dostawców
 • Inwestorów/analityków
 • Klientów
 • Organizacje pozarządowe
 • Środowisko akademickie
 • Inne

Mapa tematów istotnych dla interesariuszy

Filar I. Rozwój przedsiębiorczości

1Wyniki ekonomiczne

2Wpływ na gospodarkę

3Innowacyjność

4Wspieranie rozwoju zrównoważonych miast

5Odpowiedzialna sprzedaż i marketing

6Wspieranie przedsiębiorczości

7Relacje ze społecznościami lokalnymi

8Działalność charytatywna i filantropijna

9Polityka publiczna

10Wpływ na otoczenie społeczne/lokalne społeczności

Filar II. Jakość bez kompromisów dla każdego

11Jakość produktów

12Certyfikacja produktów

13Bezpieczeństwo produktów: skład produktów

14Bezpieczeństwo produktów: pochodzenie produktów

15Zapewnianie bezpieczeństwa w procesie przechowywania i transportu produktów

16Odpowiedzialność środowiskowa dostawców

17Odpowiedzialność społeczna dostawców

Filar III. Mniej zużywamy, nie marnujemy

18Wykorzystanie zasobów naturalnych

19Zużycie energii

20Gospodarka wodna i ściekowa

21Wpływ na bioróżnorodność

22Emisje gazów cieplarnianych

23Zarządzanie odpadami

24Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

25Marnowanie żywności

Filar IV. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników

26Zatrudnienie (warunki, umowy, płace)

27Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

28Rozwój i edukacja

29Różnorodność i równe szanse

30Przeciwdziałanie dyskryminacji

31Prawa człowieka i prawa pracownika

Odpowiedzialne zarządzanie

32Etyka i przeciwdziałanie korupcji

33Ład korporacyjny

34Zarządzanie relacjami z interesariuszami

35Zachowania antykonkurencyjne

36Zarządzanie ryzykiem

[GRI 102-47]

Kluczowe istotne tematy, które zostały zdefiniowane na podstawie analizy wpływu Grupy Eurocash na otoczenie oraz analizy istotności tematów dla interesariuszy, to:

Istotne tematy

Wspieranie przedsiębiorczości

Innowacyjność

Wpływ Grupy Eurocash na rozwój przedsiębiorczości

Bezpieczeństwo produktów – skład produktów

Jakość produktów

Marnowanie żywności

Wykorzystanie zasobów naturalnych

Zatrudnienie (warunki, umowy, płace)

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Relacje ze społecznościami lokalnymi

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Dział, w którym zostały opisane Rozwój przedsiębiorczości Jakość bez kompromisów dla każdego Mniej zużywamy, nie marnujemy Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników Odpowiedzialne zarządzanie

Wszystkie te tematy znalazły swoje odzwierciedlenie w treści raportu.

Poza tym jako temat istotny w roku 2020 Grupa Eurocash uznała epidemię COVID-19, dlatego też dodatkowo został on uwzględniony w raporcie.

Jak komunikujemy się z naszymi interesariuszami?

Interesariusz Jednostka odpowiedzialna za kontakt Forma kontaktu
Pracownicy
 • Dział HR
 • Akademia Umiejętności Eurocash
 • Intranet Eurocash
 • Workplace by Facebook
 • cotygodniowy Newsletter „Udanego Tygodnia!”
 • live chaty z Zarządem
 • Badanie Opinii Pracowników
 • platforma edukacyjna AUE akademiaeurocash.com.pl
 • Newsletter AUE
 • infolinia dla pracownika
 • tablice ogłoszeń
 • kanały jednostek biznesowych (radiowęzeł, ekrany TV, newslettery)
Dostawcy
 • Dział Zakupów Handlowych
 • Dział Jakości
 • poszczególne spółki
 • jednostki biznesowe
 • bieżąca komunikacja
 • kwartalna wysyłka wyników Rankingu „Równi w Biznesie”
 • Konferencja dla Dostawców
 • strona internetowa
Inwestorzy Dział Relacji Inwestorskich
 • raporty roczne
 • raporty półroczne
 • raporty kwartalne
 • raporty bieżące
 • bieżąca komunikacja z inwestorami
 • konferencje
 • webinary
 • prezentacje
Klienci
 • Poszczególne spółki
 • Akademia Umiejętności Eurocash
 • Dział Marketingu Grupy
 • bieżąca komunikacja
 • system pomiaru NPS
 • Newsletter AUE
 • Kongres Polskiego Handlu
 • Herosi Przedsiębiorczości
 • kampanie społeczne i informacyjne
 • strona internetowa
 • platforma eurocash.pl
 • platforma edukacyjna AUE akademiaeurocash.com.pl
Organizacje pozarządowe
 • Fundacja Grupy Eurocash
 • koordynator Wolontariatu Pracowniczego
 • Dział Jakości
 • Dział Marketingu Grupy
 • poszczególne spółki
 • jednostki biznesowe
 • bieżąca komunikacja