Rozwój i zaangażowanie

Rozwój i zaangażowanie

Siłą i najważniejszym kapitałem naszej firmy są ludzie i ich kompetencje. Grupa Eurocash z uwagi na skalę i charakter prowadzonej działalności współpracuje z bardzo różnorodną grupą pracowników, którym na wielu poziomach umożliwia rozwijanie kompetencji zawodowych oraz zaangażowanie się w projekty społeczne.

img

Rozwój kompetencji zawodowych odbywa się poprzez szeroką ofertę szkoleń, z których mogą korzystać pracownicy. Obejmuje ona zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne, istnieje także możliwość dofinansowania studiów wyższych. Poszczególnym grupom pracowników, których praca ma wyspecjalizowany charakter, oferowane są szkolenia specjalistyczne lub stanowiskowe. Obok szkoleń stricte związanych z wykonywanymi obowiązkami zatrudnieni w Grupie uczestniczą w licznych kursach rozwijających kompetencje interpersonalne.

Pracownicy mogą też korzystać z nowoczesnej platformy e-learningowej. Jest na niej dostępne kilkaset szkoleń on-line, a ich oferta stale się poszerza. Jako że cenimy również tradycję, w naszej firmie działa biblioteka, z ciągle powiększającym się księgozbiorem.

Liczba szkoleń w raportowanym okresie w rozkładzie godzinowym przedstawia się następująco.

[GRI 404-1] →

Średnia liczba godzin szkoleniowych, które odbyli pracownicy w raportowanym okresie, w podziale na:

 • Płeć
 • Kobiety
  1,99
 • Mężczyźni
  2,82
 • Kategorię zatrudnienia
 • Kadra wyższego szczebla
  14,45
 • Kadra średniego szczebla
  5,44
 • Specjaliścii
  5,74
 • Pozostali pracownicy
  1,00

* Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.

Grupa Eurocash stwarza szanse młodym osobom – zarówno młodym menedżerom, jak i studentom – na zdobycie wiedzy i doświadczenia zawodowego. W firmie realizowane są 3 programy związane z tym obszarem.

Studentom oferujemy Program Praktyk Letnich, który odbywa się w okresie wakacyjnym, tj. od lipca do sierpnia. Może w nim wziąć udział każdy student (niezależnie od roku studiów czy kierunku), który chce się uczyć i rozwijać, a przede wszystkim jest otwarty, zaangażowany, ma w sobie ciekawość świata, motywację i odwagę.

Rekrutacja do programu jest na przełomie marca i kwietnia. Osoby zakwalifikowane, po szkoleniu wstępnym i integracji, mają możliwość odbycia 2-miesięcznych praktyk w wybranym dziale Grupy Eurocash pod okiem specjalnie wyznaczonego opiekuna praktyk. Studenci otrzymują za praktyki wynagrodzenie. W raportowanym okresie praktyki odbyło 18 osób.

Grupa Eurocash regularnie współpracuje z polskimi uczelniami i realizuje Program Ambasadorski. W roku akademickim 2019/2020 firmę reprezentuje 7 studentów-ambasadorów (4 kobiety i 3 mężczyzn). W Warszawie ambasadorzy to studenci, którzy działają w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Z kolei w Poznaniu firmę reprezentują studenci na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Nasi ambasadorzy są także obecni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Wybrani studenci wspierają Grupę w eventach organizowanych na uczelniach, a także podczas targów pracy. Ambasadorzy pomagają również nawiązać współpracę z organizacjami studenckimi danych uczelni. Dodatkowo Grupa Eurocash jest partnerem biznesowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – jest członkiem Klubu Partnera, a Luis Amaral, Prezes Eurocash S.A., od 2017 roku pełni funkcję prodziekana tej organizacji.

Dla studentów i świeżo upieczonych absolwentów studiów Grupa Eurocash prowadzi dwa programy menedżerskie: Management Trainee (MT) oraz Sales & Operations Trainee (SOT). Obydwa mają na celu wykształcenie kadry menedżerskiej zdolnej do prowadzenia skomplikowanych projektów w różnych działach Grupy Eurocash, przy czym drugi z nich skupia się na szkoleniu menedżerów wyspecjalizowanych przede wszystkim w sprzedaży i logistyce.

Każda osoba przystępująca do programu Management Trainee, przechodzi intensywne, 2-miesięczne szkolenie w różnych działach i lokalizacjach Grupy Eurocash. Kolejnym etapem jest staż w dwóch różnych działach, w każdym po 6 miesięcy. Po zakończeniu stażu pracownik obejmuje stanowisko młodszego kierownika w wybranym dziale Grupy. W ciągu kolejnych lat ma możliwość dalszego rozwoju oraz objęcia kluczowych stanowisk w firmie.

W programie Sales & Operations Trainee uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, pracując po odbyciu szkolenia wstępnego jako przedstawiciele handlowi lub doradcy klienta w największych jednostkach biznesowych Grupy Eurocash. Po około 2 latach obejmują stanowiska kierowników rejonu sprzedaży. Docelową funkcją w ramach programu jest stanowisko regionalnego dyrektora operacyjnego.

W raportowanym okresie w obu programach wzięło udział 17 osób.

Każdy z pracowników może też liczyć na udział w programie Zarządzanie Wynikami Pracy i Oceny 360.

[GRI 404-3] →

Pracownicy podlegający regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według:

 • Płci
  Liczba
  Procent
 • Kobiety
  1 337
  7%
 • Mężczyźni
  1 255
  7%
 • Kategorii zatrudnienia
   
   
 • Kadra wyższego szczebla
  Zarząd i dyrektorzy
  115
  1%
 • Kadra średniego szczebla
  Menedżerowie
  141
  1%
 • Specjaliści
  Kierownicy
  1 076
  6%
 • Pozostali pracownicy
  Specjaliści
  1 260
  7%