Pracownicy

Pracownicy

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

Grupa Eurocash jest jednym z największych pracodawców na polskim rynku. Od 25 lat zapewniamy naszym pracownikom stałe i dobre warunki pracy oraz możliwość wszechstronnego rozwoju w wielu obszarach prowadzonej przez nas działalności. W raportowanym okresie zatrudnialiśmy na terenie całego kraju blisko 23 tys. pracowników. Grupa współpracuje również z tysiącami dostawców oraz Przedsiębiorcami, przez co ma pośredni wpływ na zatrudnianie kolejnych osób oraz rozwój społeczności lokalnych.

W naszej organizacji wiemy, że najważniejsi są ludzie. Tylko dzięki ich zaangażowaniu, rzetelności, przedsiębiorczości i codziennej pracowitości jesteśmy w stanie osiągać ambitne cele stawiane przed całą Grupą, dlatego już od lat dążymy do tego, by naszą postawą i faktycznymi działaniami na rzecz pracowników zasłużyć na miano odpowiedzialnego pracodawcy.

Praca w Grupie Eurocash to przede wszystkim perspektywa stałego rozwoju. Skala i różnorodność działania naszej firmy oraz wielość podmiotów, z którymi współpracujemy, dają nie tylko możliwość pracy w wielu branżach, ale również szansę ustawicznego rozwoju. Obserwujemy, że nasi pracownicy w trakcie całej swej kariery zmieniają zatrudnienie pomiędzy poszczególnymi firmami w ramach Grupy. Grupa Eurocash to miejsce #BARDZO wielu możliwości.

Jesteśmy pracodawcą, który daje duże możliwości współpracy, a nasi pracownicy to różnorodna grupa osób. Właśnie na tej różnorodności kompetencji i współpracy zespołowej zbudowana jest nasza firma, która jest w stanie osiągać ambitne cele na bardzo wielu poziomach działalności.

img

Jako odpowiedzialny pracodawca dbamy o wszechstronny rozwój i poczucie bezpieczeństwa naszych pracowników: nie tylko powierzamy im ambitne zadania, ale również dajemy możliwość zaangażowania się w programy społeczne m.in. poprzez program wolontariatu pracowniczego.

W Grupie Eurocash pracę może podjąć każdy bez względu na wiek, płeć, pochodzenie narodowe i etniczne, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną czy też poglądy polityczne. W firmie nie są tolerowane żadne działania i zachowania mające znamiona jakiejkolwiek dyskryminacji drugiego pracownika, kontrahenta czy też osoby trzeciej.

Nagroda specjalna i certyfikat Friendly Workplace

Grupa Eurocash otrzymała nagrodę specjalną oraz certyfikat Friendly Workplace 2019/2020 i znalazła się wśród pracodawców, którzy mogą pochwalić się nowoczesnym podejściem w obszarze polityki personalnej i rozwoju pracowników. Nagrodę Friendly Workplace przyznaje serwis MarkaPracodawcy.pl – to wyróżnienie dla firm, które szanują i wspierają model równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym, tworzą zdrowe i przyjazne środowisko pracy, stawiają na otwarte i partnerskie relacje z pracownikami, inwestują w rozwój ich kompetencji zawodowych oraz zainteresowań. Grupa Eurocash została doceniona za działania w takich kategoriach, jak relacje z pracownikami, rozwój pracowników, work-life balance, zdrowe miejsce pracy, benefity oraz dodatkowe działania, m.in. Akademię Umiejętności Eurocash czy autorskie studia podyplomowe realizowane w Szkole Głównej Handlowej.

Duża część zatrudnionych u nas osób to pracownicy fizyczni – chcemy im zapewnić stabilne, dobre i bezpieczne warunki pracy. Profesjonalistom proponujemy ambitne projekty tworzenia nowych konceptów biznesowych i kreowania trendów w branży FMCG. Młodym osobom, stojącym u progu kariery zawodowej, oferujemy programy praktyk letnich oraz programy menedżerskie.

Jako odpowiedzialny pracodawca prowadzimy dialog z pracownikami na wielu poziomach. Przede wszystkim dbamy o komunikację wewnętrzną, co przy tak dużej skali działalności jest ogromnym wyzwaniem. Kierujemy się przy tym zasadą, że słuchamy pracowników, by móc się z nimi skutecznie komunikować. W komunikacji wewnętrznej posługujemy się różnymi kanałami przekazywania informacji. W firmie działa wewnętrzny intranet i Workplace, dzięki któremu jesteśmy w stanie szybko dotrzeć do pracowników. Osoby, których praca nie wymaga korzystania z narzędzi elektronicznych, wiadomości otrzymują drogą tradycyjną lub bezpośrednio od swojego przełożonego. Co roku wśród wszystkich pracowników Grupy odbywa się też Badanie Opinii Pracowników. W 2019 roku wzięło w nim udział 76% osób zatrudnionych. Pracownicy są także proszeni o opinie w sprawach związanych zarówno z ich pracą, jak i codziennym funkcjonowaniem w firmie. W Grupie Eurocash działa również linia zaufania, gdzie można zgłaszać przypadki naruszenia praw pracowniczych.

 

W komunikację z pracownikami są zaangażowani Członkowie Zarządu. Każdy tydzień rozpoczyna się krótkim newsletterem „Udanego tygodnia!” kierowanym do pracowników przez Luisa Amarala, Prezesa Grupy Eurocash. Członkowie Zarządu są również aktywni w mediach społecznościowych przeznaczonych dla pracowników. Tradycją naszej firmy jest tzw. Road Show Członków Zarządu, który odbywa się na początku każdego roku. Podczas spotkań z pracownikami Zarząd firmy prezentuje założenia strategiczne Grupy Eurocash oraz wyniki Spółki. W 2019 roku Road Show odwiedził 8 miast, gromadząc w sumie 650 osób. Członkowie Zarządu zaangażowani w roku 2019 w przedsięwzięcie to Luis Amaral oraz Katarzyna Kopaczewska.

[GRI 102-8] →

Liczba pracowników* Grupy Eurocash**

 • Hurt
  10 600
 • Detal
  6 935
 • Projekty
  361
 • Inne
  203
 • Suma
  18 099

* Stan według danych z systemu SAP HR.

Forma zatrudnienia**

 •  
  Umowa o pracę na czas określony
  Umowa o pracę na czas nieokreślony
 •  
  Kobiety
  Mężczyźni
  Suma
  Kobiety
  Mężczyźni
  Suma
 • Hurt
  982
  1 393
  2 375
  3 422
  4 803
  8 225
 • Detal
  2 679
  338
  3 017
  3 498
  420
  3 918
 • Projekty
  169
  55
  224
  83
  54
  137
 • Inne
  41
  7
  48
  135
  20
  155
 • Suma
  3 871
  1 793
  5 664
  7 138
  5 297
  12 435

Rodzaj zatrudnienia**

 •  
  Umowa na cały etat
  Umowa na 1/2 etatu
 •  
  Kobiety
  Mężczyźni
  Suma
  Kobiety
  Mężczyźni
  Suma
 • Hurt
  4 144
  6 131
  10 275
  58
  26
  84
 • Detal
  6 048
  736
  6 784
  78
  14
  92
 • Projekty
  243
  102
  345
  3
  4
  7
 • Inne
  175
  27
  202
  1
  0
  1
 • Suma
  10 610
  6 996
  17 606
  140
  44
  184

Rodzaj zatrudnienia cd.**

 •  
  Inny wymiar etatu
 •  
  Kobiety
  Mężczyźni
  Suma
 • Hurt
  202
  39
  241
 • Detal
  51
  8
  59
 • Projekty
  6
  3
  9
 • Inne
  0
  0
  0
 • Suma
  259
  50
  309

** Dane obejmują spółki: Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Groszek sp. z o.o., Eurocash Franczyza sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Delikatesy Centrum sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o.

[GRI 401-1] →

Liczba osób nowo zatrudnionych w 2019 roku (osoby w roku)***

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  3 128
  1 167
  1 961
  1 652
  1 347
  129
 • Detal
  3 300
  2 739
  561
  1 550
  1 415
  335
 • Projekty
  226
  178
  48
  161
  60
  5
 • Inne
  16
  15
  1
  6
  10
  0

Liczba osób zwolnionych (lub które odeszły dobrowolnie) w 2019 roku (osoby w roku)***

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  3 171
  1 070
  2 101
  1 319
  1 635
  217
 • Detal
  3 772
  3 133
  639
  1 584
  1 734
  454
 • Projekty
  143
  104
  39
  103
  37
  3
 • Inne
  18
  18
  0
  2
  12
  4

Wskaźnik nowych pracowników zatrudnionych w organizacji w raportowanym okresie***

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  29%
  27%
  31%
  67%
  19%
  11%
 • Detal
  45%
  42%
  65%
  93%
  32%
  27%
 • Projekty
  74%
  88%
  46%
  91%
  53%
  34%
 • Inne
  14%
  14%
  12%
  31%
  15%
  0%

Wskaźnik rotacji pracowników w raportowanym okresie***

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  30%
  25%
  33%
  54%
  23%
  18%
 • Detal
  51%
  48%
  75%
  95%
  39%
  36%
 • Projekty
  47%
  51%
  38%
  58%
  33%
  20%
 • Inne
  16%
  17%
  0%
  10%
  18%
  16%

*** Dane obejmują spółki: 4Vapers sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o., DEF sp. z o.o., Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Groszek sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., PSD S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., MILA, LEDI, ABC na kołach sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o.