Jakość bez kompromisów dla każdego

Jakość bez kompromisów dla każdego

[GRI 103-1] →

[GRI 102-9] →

Grupa Eurocash jest największą polską firmą, która zajmuje się hurtową dystrybucją towarów FMCG na polskim rynku. Współpracujemy z gronem 1358 dostawców handlowych, których produkty dzięki naszej logistyce docierają do ponad 86 tys. klientów.

W ten sposób tworzymy istotną część łańcucha dostaw produktów żywnościowych dla konsumentów w całej Polsce i na potrzeby całej organizacji. Większość naszych dostawców to firmy polskie, w tym lokalni producenci, dzięki czemu aktywnie wspieramy lokalny rynek. Jesteśmy też jednym z największych przedsiębiorstw w Polsce, które współpracuje z około 8 tys. dostawców niehandlowych.

Jako operator logistyczny, hurtowy i detaliczny dbamy o to, żeby oferowane przez nas artykuły spełniały najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Pamiętamy także o tym, że dla naszych klientów – i finalnie samych konsumentów – poza jakością liczy się także dostępność produktów i ich cena. Toteż w trosce o nich zapewniamy im dostęp do możliwie największego wyboru produktów w cenach, które pozwalają im osiągać przewagę konkurencyjną. Dzięki zaś rozbudowanej sieci logistycznej oferowane przez nas towary dostarczamy możliwie jak najbliżej klientów – a przez to do jak najszerszego grona konsumentów.

1358

dostawców handlowych


86 tys.

klientów


ok. 8 tys.

dostawców niehandlowych


Nasi dostawcy

[GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

Współpracujemy z gronem 1358 dostawców. Każdy z nich zobligowany jest do przestrzegania wymogów zawartych w dokumencie „Ogólne warunki dostaw produktów”, który reguluje: cechy i dokumentację produktów, zasady audytów, ustalenie ceny zakupu, organizację dostaw, zwroty, obieg dokumentów, działalność promocyjną, przepływy finansowe czy kary.

Współpracę z dostawcami żywności dla naszej Grupy zawsze rozpoczynamy od tzw. wstępnego audytu bezpieczeństwa żywności, który pozwala nam ocenić potencjalnego partnera.

Audyt ten przeprowadza się na podstawie przygotowanej przez ekspertów Eurocash listy audytowej. Dalsze negocjacje prowadzone są tylko z tymi dostawcami, którzy uzyskają pozytywny wynik audytu wstępnego. Dodatkowo już w trakcie współpracy przeprowadzane są cykliczne audyty dostawców.

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Jedno z naszych haseł to „zaczynamy od siebie”, dlatego Grupa Eurocash zapewnia najwyższy standard bezpieczeństwa i jakości produktów. Przestrzegamy wszelkich polityk w tym zakresie – potwierdzają to przyznane nam certyfikaty: ISO 22000 (dla całej Grupy), IFS Logistic, BRC Storage & Distribution oraz certyfikaty dotyczące łańcucha dostaw MSC i ASC – wszystkie dla oddziałów Eurocash Gastronomii w Błoniu, Sosnowcu i Plewiskach. Z kolei AGRO BIO TEST w kategorii warzywa i owoce przyznano Centrom Dystrybucyjnym w Krośnie, Błoniu, Wrocławiu, Sosnowcu i Krągoli.

Dbamy o bezpieczeństwo produktów w całym łańcuchu dostaw. Grupa Eurocash wprowadziła do swojego zaplecza logistycznego system kontroli temperatury Blulog, bazujący na technologii radiowej active RFID. Pozwala on na stały pomiar temperatury w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest zachowanie wysokiej jakości wszystkich produktów oraz zminimalizowanie strat powstających w wyniku jej zmian. System ten został zamontowany w większości centrów dystrybucyjnych i we wszystkich hurtowniach na terenie całej Polski oraz w magazynach Eurocash Gastronomia.

Aby utrzymać najwyższą jakość produktów świeżych, w naszych magazynach codziennie są kontrole, które sprawdzają, czy podczas ich przechowywania zachowywane są wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Przeprowadzane są również cykliczne kontrole poprawności kompletacji artykułów świeżych, zanim zostaną one wysłane do naszych klientów. Dysponujemy 9 magazynami z kontrolą jakości, są to:

 • Centra Dystrybucyjne Fresh - Eurocash Centralna Logistyka:
  • CD Komorniki
  • CD Błonie Piorunów
  • CD Krosno
  • CD Sosnowiec
  • CD Wrocław
  • CD Krągola
 • Centra Dystrybucyjne Cash & Carry:
  • CD CC Pińczów
  • CD CC Komorniki
  • CD CC Płońsk

Wyznaczeni kontrolerzy jakości oraz technolodzy regularnie sprawdzają jakość u naszych dostawców. Nadzorują oni bezpośrednio w siedzibie producentów przygotowanie produktów świeżych (mięso, owoce, warzywa, ryby). W 2019 roku przeprowadzono 473 kontrole jakości (w tym 119 audytów marek własnych). W magazynach centralnych Grupy Eurocash również odbywają się kontrole jakości artykułów świeżych. Przeprowadzane są przez zespół kontrolerów jakości, z których każdy ma uprawnienia rzeczoznawcy. Wszystkie dostawy są także kontrolowane pod względem zgodności z parametrami, które są określone w specyfikacjach produktowych opracowanych przez nasz zespół technologów. Dodatkowo wykonywane są badania laboratoryjne takich produktów, jak ryby, owoce i warzywa oraz artykuły marek własnych.

Dbamy o to, żeby nasi pracownicy byli świadomi zasad bezpieczeństwa żywności. W raportowanym okresie przeszkolonych bezpośrednio przez Dział Jakości zostało 1096 pracowników (zarówno naszych sklepów franczyzowych, jak i pracowników działów operacyjnych). Nasi kontrolerzy jakości przeprowadzają także w celach szkoleniowych wizje lokalne u naszych klientów. Dotyczą one zarządzania ekspozycją produktów świeżych. W roku 2019 było 197 takich wizyt.

Rok 2019 to:

473

kontrole jakości


119

audytów marek własnych


1096

pracowników przeszkolonych bezpośrednio z bezpieczeństwa żywności


197

wizji lokalnych dotyczących jakości


Marki własne

Jedną z form wspierania Przedsiębiorców są stworzone przez Grupę Eurocash marki własne. Pomagają one budować przewagę konkurencyjną niezależnych polskich Przedsiębiorców: mogą oni oferować konsumentom dostęp do wysokiej jakości produktów w przystępnej cenie. Marki własne są również obecne w projektach społecznych i pomocowych prowadzonych przez naszą firmę.

Grupa Eurocash zapewnia bezpieczeństwo i wysoką jakość produktów oferowanych przez siebie marek własnych. Zadanie to realizujemy we współpracy z dostawcami oraz zewnętrznym, niezależnym i akredytowanym laboratorium. Dbamy o to, żeby artykuły marek własnych miały wysoką jakość: sukcesywnie eliminowany z nich jest olej palmowy oraz obniżana w nich jest zawartość cukru.

Zadania realizowane w ramach tej inicjatywy to:

 • audyty dostawców marek własnych – w ramach nadzoru nad dostawcami przeprowadzono 119 kontroli jakości,
 • ocena sensoryczna produktów marek własnych – odbyło się 256 paneli sensorycznych,
 • badania laboratoryjne produktów marek własnych – zlecono 1769 badań potwierdzających właściwą jakość artykułów,
 • zapewnienie zgodności znakowania produktów marek własnych z przepisami prawa – poddano weryfikacji i zatwierdzono łącznie 1003 paszporty, etykiety oraz naklejki,
 • kontrola produktów marek własnych przeprowadzana na terenie obiektów handlowych Grupy Eurocash (w sklepach oraz hurtowniach) – odbyło się łącznie 27 kontroli, podczas których ocenie poddano w sumie 308 artykułów,
 • certyfikacja produktów marek własnych – certyfikacji na zgodność ze standardem BRC CP poddano 33 artykuły chemii gospodarczej marki HELP i SILIA; klienci mogą rozpoznać produkty certyfikowane dzięki obecności na etykiecie logotypów TÜV Nord – produkt sprawdzony.

Kluczowe liczby:

119

audytów dostawców marek własnych


1769

badań produktów marek własnych


1003

zweryfikowane i zatwierdzone paszporty, etykiety i naklejki


Działania te potwierdziły wysoką i powtarzalną jakość produktów marek własnych oferowanych przez Grupę Eurocash. Pozwoliły także na wychwycenie wszelkich niedociągnięć, w związku z czym u niektórych producentów złożono reklamację. Dzięki tej informacji mieli oni szansę poprawić swoją produkcję i podnieść jakość dostarczanych artykułów marek własnych. Ponadto udało się zapewnić znakowania produktów marek własnych z obowiązującym prawem.

Polityka odpowiedzialnej sprzedaży

Dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo Polaków

Grupa Eurocash jest liderem w hurtowej dystrybucji produktów FMCG, które poprzez sieć własnych sklepów oraz w sklepach Klientów oferowane są konsumentom w całej Polsce. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wśród sprzedawanych przez nas produktów, są także takie, które wykorzystywane w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub spożywane w nadmiernych ilościach mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych konsumentów.

Świadomi naszej roli i odpowiedzialności opracowaliśmy „Politykę odpowiedzialnej sprzedaży” dotyczącej sprzedaży wyrobów tytoniowych oraz alkoholu. Definiuje ona nasze priorytety i obszary działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży określonych kategorii produktów wynikające nie tylko z przepisów prawa, ale też naszego rozumienia roli i misji Grupy Eurocash, jaką jest zapewnienie konsumentom szerokiego wyboru produktów z równoczesną troską o zdrowie i bezpieczeństwo kupujących.

Dostępność produktów

W Grupie Eurocash funkcjonują także firmy, które mają na celu poprawę dostępności produktów dla klientów i finalnych konsumentów – działają one według dwóch różnych modeli.

Pierwszym z nich jest „abc na kołach” – sieć mobilnych sklepów. Docierają one do dalekich miejscowości, w których nie ma tradycyjnych sklepów, a mieszkańcy – często osoby starsze czy niepełnosprawne – pozbawieni są dostępu do podstawowych produktów. Dzięki „abc na kołach” mogą oni wybierać spośród szerokiej gamy artykułów w rozsądnych cenach. W ten sposób Eurocash realizuje swoją misję społecznej odpowiedzialności. Więcej informacji na stronie: abcnakolach.pl

Drugim projektem jest eurocash.pl – największa platforma e-commerce B2B FMCG w Polsce, dzięki której niezależni Przedsiębiorcy oszczędzają czas i efektywniej zarządzają swoimi sklepami. Jest ona między innymi źródłem informacji o konsumentach w najbliższym otoczeniu sklepu, co pozwala na dopasowanie asortymentu do potrzeb lokalnego rynku. Z eurocash.pl korzysta już ponad 12 tys. niezależnych detalistów. Więcej informacji na stronie: eurocash.pl.