Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

Ranking
równi w biznesie

Zagwarantowanie niezależnym przedsiębiorcom siły do konkurowania z największymi sieciami jest jednym z głównych zadań Grupy Eurocash. Ogromną rolę w całym procesie odgrywają producenci, którzy w swojej działalności biorą pod uwagę możliwości lokalnych sklepów. Dlatego też Grupa Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu, największym w naszym kraju reprezentantem handlu detalicznego i usług, przygotowała ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie zostaje poddana strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów w Polsce. Ranking ma nie tylko wyróżnić dobre praktyki wśród dostawców, ale przede wszystkim promować ich wśród polskich przedsiębiorców i osób, które dbają o zaopatrzenie sklepów.

O rankingu Równi w Biznesie

Ranking ma na celu wyróżnienie producentów, którzy poprzez sprawiedliwe traktowanie małoformatowych sklepów detalicznych, pozytywnie wpływają na ich konkurencyjność względem sklepów wielkopowierzchniowych i dyskontów. Ranking, oparty na porównaniu różnych kryteriów ważnych dla przedsiębiorców, ma zachęcać czołowych producentów w Polsce do partnerskiego traktowania sklepów małoformatowych, ponieważ nadal stanowią one niemal połowę rynku detalicznego.

Metodologia

 

Ranking Równi w Biznesie jest opracowywany przez analityków Grupy Eurocash w oparciu o posiadane dane agencji badawczej Nielsen. Zestawiane są ze sobą wyniki 10 największych producentów (według wartości sprzedaży). Każdemu z nich przyznawane są punkty w 5 obszarach: cena, dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty. Każdemu obszarowi przypisywana jest odpowiednia waga w finalnym wyniku: cena – waga 20%, dystrybucja 20%, udział rynkowy 25%, kontrybucja do wzrostu 25% oraz dedykowane produkty 10%. Końcowa liczba punktów, jaką otrzymuje producent, jest średnią ważoną wyników wszystkich tych wskaźników.