Koncepty specjalistyczne

Eurocash dynamicznie inwestuje w innowacyjne koncepty specjalistyczne.

Eurocash nieustannie rozwija nowe koncepty specjalistyczne – silnie wyspecjalizowane
sieci detaliczne, które wypełniają nisze na rynku, uzupełniając ofertę
ogólnospożywczych sklepów współpracujących z Grupą Eurocash.