Partnerzy

Hasło kampanii „Szanujemy, nie marnujemy!” odnosi się do szacunku dla wszystkich osób zaangażowanych w produkcję, dystrybucję i sprzedaż żywności. Dotyczy również wspólnych działań zmierzających do redukcji marnowania żywności. Partnerem społecznym kampanii są Caritas Polska oraz Federacja Polskich Banków Żywności, z którymi jako Grupa współpracujemy w zakresie przekazywania żywności.

Caritas Polska

W 2020 roku po raz pierwszy ruszyły wspólne kampanie edukacyjne Grupy Eurocash i Caritas Polska, które uwrażliwiały konsumentów na problem żywności oraz pokazywały związek pomiędzy ich codziennymi wyborami a wpływem na środowisko. Były też okazją do zaprezentowania naszej współpracy w programie SPIŻARNIA CARITAS, polegającym na przekazywaniu potrzebującym pełnowartościowych produktów żywnościowych wycofanych ze sprzedaży. W ten sposób z jednej strony pomagamy innym, a z drugiej dbamy o nasze środowisko. Żywność w postaci paczek lub przygotowanych w jadłodajniach posiłków trafia do najbardziej potrzebujących dzięki wolontariuszom z 45 Caritas Diecezjalnych, którzy dostarczają ją z codziennych odbiorów ze sklepów oraz zbierają podczas organizowanych ogólnopolskich zbiórek Tak. Pomagam!.

Caritas zaprasza do współpracy sklepy, które zgodnie z ustawą chcą podpisać umowę na odbiór żywności z przeznaczeniem na cele charytatywne. Więcej informacji na stronie programu: Spiżarnia Caritas

Federacja Polskich Banków Żywności

Federację Polskich Banków Żywności tworzą 32 Banki Żywności działające na terenie całego kraju. To wspólnota niezależnych organizacji pozarządowych o statusie stowarzyszenia lub fundacji. Głównym obszarem działania Banków Żywności jest pomoc żywnościowa, ratowanie żywności przed zmarnowaniem i wspieranie osób o trudnej sytuacji życiowej. Banki Żywności przekazują pozyskaną żywność partnerskim organizacjom społecznym, m.in. świetlicom i ogniskom wychowawczym dla dzieci, towarzystwom pomocy dzieciom, domom samotnej matki, jadłodajniom czy stowarzyszeniom.

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza Przedsiębiorców do wsparcia potrzebującym. Więcej informacji na stronie: Darowizny żywności.