Niezależny audytor

Nazwa

Grant Thornton Polska
spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k.

Siedziba Poznań
Adres Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań
KRS KRS 407558
Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 782-25-45-999