Ład korporacyjny

Połączenie MILA S.A. oraz Ledi sp. z o.o.

Połączenie Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o. oraz Eurocash Detal sp. z o.o.

Połączenie Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o. oraz Delikatesy Centrum sp. z o.o.

Połączenie Eurocash Franczyza sp. z o.o. oraz Eurocash Convenience sp. z o.o.

Plan połączenia Eurocash S.A. z DEF sp. z. o. o.

Połączenie Eurocash Franczyza sp.zo.o. z Eurocash Food sp.z.o.o.

Połączenie Eurocash S.A. oraz Mila Holding S.A.

Połączenie Investpol 700 sp. z o.o. oraz Delikatesy Centrum sp. z o.o.

Połączenie Premium Distributors sp. z o.o. oraz Eurocash VC3 sp. z o.o.