FACT SHEET

Jesteśmy największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim rynku jesteśmy od 26 lat. Łącząc nasze doświadczenie biznesowe, zaangażowanie pracowników Grupy Eurocash oraz przedsiębiorczość właścicieli lokalnych sklepów, zdobyliśmy pozycję lidera w dystrybucji towarów FMCG w Polsce.

OBSŁUGUJEMY
KLIENTÓW W
CAŁEJ POLSCE
 • 25 mld zł przychodów w 2020 r.
 • 23 tysiące pracowników
 • 28% udział w rynku hurtowym FMCG w Polsce
 • 15% udział w rynku FMCG w Polsce
 • 16 tysięcy sklepów franczyzowych
180 hurtowni
19 centrów dystrybucyjnych
59 centrów przeładunkowych
dla 80 tysięcy klientów
POLSKI RYNEK FMCG VS. EUROPA

W odróżnieniu od rynku europejskiego rynek w Polsce nie został w całości zdominowany przez dyskonty i supermarkety. Do 2024 r. nowoczesny handel niezależny będzie stanowił ponad 43% rynku.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA POLAKÓW*

*Opracowanie własne na podstawie danych GUS

POLSKI RYNEK FMCG: 2020 – 2021*

*Opracowanie własne na podstawie danych PMR

ROŚNIEMY POPRZEZ SUKCESYWNIE REALIZOWANĄ STRATEGIĘ M&A, INWESTUJĄC W SPRAWDZONE MODELE BIZNESOWE.

GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI

HURT

75% SPRZEDAŻY GRUPY

 • Eurocash Cash & Carry
 • Eurocash Dystrybucja
 • Eurocash Serwis
 • Eurocash Gastronomia

DETAL

23% SPRZEDAŻY GRUPY

 • Delikatesy Centrum
 • Inmedio

PROJEKTY

2% SPRZEDAŻY GRUPY

 • Frisco.pl
 • Duży Ben
 • Kontigo
 • ABC na Kołach
DANE FINANSOWE
mln zł 2020 r. 2019 r. Zmiana %
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 25 411,04 24 852,24 2,25%
Zysk brutto na sprzedaży 3 366,55 3,242,98 3,81%
Rentowność brutto na sprzedaży 13,25% 13,05% 0,2 p.p.
EBIDTDA (EBIT + amortyzacja) 803,94 794,08 1,24%
(Marża EBITDA %) 3,16% 3,20% -0,04 p.p.
Zysk z działalności operacyjnej - EBIT 250,43 244,52 2,42%
(Marża zysku operacyjnego - EBIT %) 0,99% 0,98% -0,01 p.p.
Zysk brutto 107,92 113,42 -4,85%
Zysk netto 68,07 79,13 -13,97%
(Rentowność zysku netto %) 0,27% 0,32% -0,05 p.p.
mln zł 2020 r. 2019 r.
Przepływy z działalności operacyjnej 556,66 683,15
Zysk przed opodatkowaniem 107,92 113,42
Amortyzacja 553,51 549,56
Zmiana kapitału obrotowego (111,58) (14,26)
Inne 6,81 34,43
Przepływy z działalności inwestycyjnej (300,70) (299,87)
Przepływy z działalności finansowej (285,14) (433,17)
Przepływy pieniężne razem (29,18) (49,89)
KONTAKT

Adam Kucza

Grupa Eurocash

+48 782 828 121

Inwestor | Grupa Eurocash

SOCIAL MEDIA