Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość akcji Udz. w kapitale zakładowym (%)
Luis Amaral 61 287 778 44,04%
Pozostali 77 875 508 55,96%
Razem 139 163 286 100,00%