Facebook

Informacje ogólne

Podstawowe informacje o wyemitowanych obligacjach EUROCASH S.A.

Jednostkowa wartość nominalna obligacji

100 000 PLN

Liczba wyemitowanych obligacji

1 400

Oprocentowanie obligacji

zmienne

WIBOR 6M + marża 1,45%

Okres płatności odsetek

półroczne

Data wykupu

20 czerwiec 2018 roku

Sposób oferowania obligacji

Oferta prywatna

Rynek notowań

Catalyst (ASO BONDSPOT) 

ISIN

PLEURCH00029

Kod lokalny

EUH0618

Zabezpieczenie

Poręczenie przez spółki Eurocash Serwis Sp. z o.o. oraz Eurocash Franczyza Sp. z o.o..

Dealer

mBank S.A..

 

 

Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek        

Numer okresu odsetkowego

 Dzień ustalenia praw do odsetek dla danego okresu odsetkowego

Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego 

1

2013-12-12

2013-12-20

2

2014-06-11

2014-06-20

3

2014-12-12

2014-12-20

4

2015-06-12

2015-06-20

5

2015-12-11

2015-12-20

6

2016-06-10

2016-06-20

7

2016-12-12

2016-12-20

8

2017-06-09

2017-06-20

9

2017-12-12

2017-12-20

10

2018-06-12

2018-06-20

Drukuj do góry ↑