Facebook

Dane rejestrowe

Nazwa spółki:   

EUROCASH SA

Siedziba spółki:

Wiśniowa 11, 62-052 Komorniki

Telefon:

061 658 33 01

Fax:

061 658 30 10

E-mail:

eurocash@eurocash.pl

www

www.eurocash.pl

NIP:

779-19-06-082

REGON:

631008941

Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony:

139 163 286,00 zł

Sąd rejestrowy:

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000213765

Główny zakres działalności:

Handel hurtowy  (PKD 4690Z)

Na Giełdzie Papierów Wartościowych od:

2005

Audytor

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Audytor

Nazwa:

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Siedziba:

Warszawa

Adres:

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

KRS

KRS 0000481039

Sąd Rejestrowy:

Sąd Rejonowy Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP:

526-020-79-76

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k. widnieje w rejestrze podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem  130.

Drukuj do góry ↑