Strategia zrównoważonego rozwoju

Pedro Martinho

Członek Zarządu Grupy Eurocash,

odpowiedzialny za obszar związany z zarządzaniem zrównoważonym rozwojem

„Polska to kraj Przedsiębiorców. Jestem dumny, że przez ostatnie 25 lat Grupa Eurocash wspiera Przedsiębiorców, umożliwiając rozwój i godne życie im, ich rodzinom oraz społecznościom lokalnym, w których żyją. Misją naszej firmy jest wspieranie i rozwijanie polskich Przedsiębiorców – tak rozumiemy naszą odpowiedzialność społeczną, którą realizujemy przez dawanie Przedsiębiorcom wsparcia biznesowego, zarówno poprzez dostarczanie im różnych modeli prowadzenie biznesu, wiedzy o zmieniającym się dynamicznie rynku handlu detalicznego, technologiach, innowacjach w tym zakresie, jak i poprzez wspieranie ich w edukacji. W swojej działalności zwracamy też ogromną uwagę na konsumentów, dbając o to, żeby produkty, jakie oferujemy naszym klientom, były bezpieczne w całym łańcuchu dostaw a jednocześnie w rozsądnych i dostępnych dla każdego cenach”.

Aby zrozumieć, czym jest dla nas zrównoważony rozwój, kluczowa jest odpowiedź na pytanie: jak postrzegamy naszą odpowiedzialność i wpływ na otaczające nas społeczeństwo i środowisko naturalne? Z całą pewnością dla naszej firmy zarządzanie zrównoważonym rozwojem to nie chwilowe podążanie za modą czy chęć budowania wizerunku firmy na jednorazowych akcjach. Dla nas zrównoważony rozwój to codzienna praca, codzienne zaangażowanie i codzienna odpowiedzialność za otaczające nas społeczeństwo oraz środowisko naturalne. Jesteśmy pracodawcą dla ponad 20 tys. osób, współpracujemy z ponad 86 tys. Przedsiębiorców, których wspieramy w codziennym rozwoju ich biznesu – to jest nasza odpowiedzialność. Natomiast swój biznes prowadzimy tak, żeby nasi pracownicy mogli mówić o przyjaznym miejscu pracy. Staramy się też dbać o naszą planetę.

W 2019 roku prowadzony był w Grupie projekt strategiczny, którego celem było rozwinięcie założeń dotyczących zrównoważonego rozwoju. Założenia te były już raportowane w 2018 roku. W ramach tego projektu przeprowadzono wewnątrz firmy konsultacje, w których wzięło udział kilkudziesięciu pracowników. Były to osoby odpowiedzialne za obszary kluczowe dla zrównoważonego rozwoju, pracujące na różnych szczeblach organizacji – łącznie z Członkami Zarządu Grupy Eurocash. Odbyła się również sesja strategiczna dla pracowników oraz badanie skierowane do inwestorów Grupy. W trzecim kwartale roku zorganizowano także warsztaty edukacyjne dla kilkudziesięciu pracowników, miały one na celu przygotowanie firmy do raportowania za 2019 rok w standardzie GRI.

W ramach strategii zdefiniowano cztery główne filary zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash:

 •  

  I. Rozwój przedsiębiorczości


  II. Jakość bez kompromisów dla każdego


  III. Mniej zużywamy, nie marnujemy


  IV. Bezpieczeństwo i zaangażowanie pracowników


 • CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • NASZE AMBICJE
  Budowa odpowiedzialnej przedsiębiorczości, która zapewnia zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki całego kraju
  Dostarczanie bezpiecznej i wysokiej jakości żywności do każdego klienta (który jest właścicielem sklepu) i jak najszerszej grupy konsumentów w całej Polsce
  Ograniczenie marnowania żywności i emisji CO2
  Tworzenie najlepszych warunków pracy dla każdego
 • KLUCZOWE DLA NAS TEMATY
  • Dostarczenie Przedsiębiorcom siły zakupowej, konceptów detalicznych i narzędzi rozwoju
  • Wsparcie sukcesji oraz młodych Przedsiębiorców, poszerzanie liczby osób zatrudnionych w handlu
  • Zwiększenie roli Przedsiębiorców w społeczeństwie poprzez promocję ich działań dla społeczeństwa
  • Tworzenie warunków do rozwijania innowacyjnych rozwiązań dla małych i średnich Przedsiębiorców
  • Zapewnianie najwyższej jakości produktów
  • Zapewnianie bezpieczeństwa produktów
  • Zapewnianie konsumentom produktów, które są zawsze dobrej jakości, bezpieczne, a jednocześnie mają przystępną cenę
  • Budowa odpowiedzialnego łańcucha dostaw
  • Zapewnianie ciągłości łańcucha dostaw
  • Ograniczanie emisji CO2 poprzez ograniczanie zużycia paliwa i energii
  • Ograniczanie marnowania żywności
  • Zapewnianie bezpieczeństwa w miejscu pracy
  • Wzmacnianie zaangażowania i rozwoju pracowników