Strategia Grupy Eurocash

Założenia strategii

Zarząd Grupy Eurocash poprzez swoje działania zmierza do zrównoważonego rozwoju działalności Grupy oraz swoich klientów. Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Dla Grupy Eurocash nadrzędną wartością jest zadowolenie konsumentów, do których poprzez naszych klientów trafiają dystrybuowane przez nas produkty. Poprzez różne formaty dystrybucji docieramy bardzo blisko konsumentów. Nasze sklepy własne oraz sklepy naszych klientów są blisko ich domów, często są obsługiwane przez znane im osoby – wszystko to sprawia, że czują się tam bezpiecznie. Grupa Eurocash prowadzi też sieć dystrybucji „abc na kołach”, która w szczególny sposób uwzględnia potrzeby osób starszych i osób, które mają problem z mobilnością. Konsumenci mogą też liczyć na to, że nasze produkty są zawsze dobrej jakości, bezpieczne, a jednocześnie mają przystępną cenę.

Swoją strategię Grupa realizuje poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb klientów przy wykorzystaniu różnorodnych formatów dystrybucji i form współpracy, a także zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości i obsługi,
  • tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali,
  • systematyczną optymalizację kosztów oraz integrację systemów operacyjnych wszystkich jednostek biznesowych działających w ramach Grupy.

W odpowiedzi na postępujący proces konsolidacji na rynku dystrybucji artykułów żywnościowych w Polsce, w tym na rynku hurtowej dystrybucji produktów FMCG, strategia Grupy Eurocash zakłada także dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz możliwą kontynuację przejęć innych sprzedawców hurtowych, sieci franczyzowych i innych sieci detalicznych. Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali. Przekłada się to na możliwość zaoferowania klientom Grupy (niezależny handel detaliczny) lepszych warunków zakupu towarów – co powinno przyczyniać się również do poprawy konkurencyjności i pozycji rynkowej Grupy.

Zgodnie z obecną strategią zamiarem Grupy Eurocash jest stworzenie (opierając się na sklepach własnych oraz franczyzowych) największej w Polsce sieci supermarketów. Źródłem ekspansji, której założeniem jest stworzenie sieci sklepów liczącej 2400 placówek, będzie rozwój sieci w modelu franczyzowym, wspierany kolejnymi przejęciami lokalnych sieci oraz budową sklepów od podstaw (wspólnie z partnerami z sektora nieruchomości). W ten sposób Przedsiębiorcy z całej Polski będą mieli dostęp do rozpoznawalnej marki detalicznej oraz narzędzi marketingowych na poziomie kosztowym porównywalnym do sieci sklepów wielkopowierzchniowych.

Misją Grupy Eurocash jest podnoszenie konkurencyjności sklepów detalicznych prowadzonych przez niezależnych Przedsiębiorców w Polsce. Doświadczenia zdobyte w sklepach własnych i wypracowane rozwiązania będą przekazywane franczyzobiorcom.

W ramach działalności hurtowej Grupa Eurocash skupi się natomiast na integracji poszczególnych jednostek biznesowych, współdzieleniu najlepszych rozwiązań wypracowanych przez każdy z formatów oraz realizacji synergii grupowych. Zdrowy, zreorganizowany biznes hurtowy, generujący silne przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, będzie głównym źródłem finansowania ekspansji segmentu detalicznego. Dalszemu rozwojowi działalności hurtowej sprzyjać powinna również platforma eurocash.pl, która daje właścicielom niezależnych sklepów detalicznych możliwość pośredniego ograniczenia kosztów, a przede wszystkim lepszego zidentyfikowania potrzeb konsumentów.

Aby dalej wspierać konkurencyjność handlu sklepów niezależnych w Polsce, Grupa Eurocash kontynuuje inwestycje w projekty innowacyjne: Duży Ben, abc na kołach, Kontigo i inne. Po zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach przedsięwzięciach: Faktoria Win, PayUp i dystrybucja produktów świeżych, Spółka zdecydowała o rozwinięciu konceptów: Duży Ben oraz Kontigo i udostępnieniu ich franczyzobiorcom.