Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

[GRI 102-1] → [GRI 102-4] → [GRI 102-6] →

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

Grupa Eurocash jest największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim rynku jesteśmy już od 25 lat. Łącząc nasze doświadczenie biznesowe, zaangażowanie pracowników Grupy Eurocash oraz przedsiębiorczość właścicieli lokalnych sklepów, zdobyliśmy pozycję lidera w dystrybucji towarów FMCG w Polsce.

Nasza działalność opiera się z jednej strony na tworzeniu jak najszerszej oferty produktów FMCG, które dostarczamy do naszych klientów (którymi są Przedsiębiorcy – właściciele sklepów) po przystępnych, dających im możliwość konkurowania z rynkiem wielkoformatowym, cenach. Z drugiej strony zaś na wspieraniu naszych klientów w ich przedsiębiorczości: dostarczamy im zarówno nowe modele i koncepty biznesowe czy nowe kanały dotarcia do ich klientów, jak i programy edukacyjne (przykładem jest tu Akademia Umiejętności), które umożliwiają im ciągły rozwój prowadzonego przez siebie biznesu, zgodnie z najnowszymi trendami w handlu detalicznym.

Po 25 latach działalności i wspierania naszych klientów zasłużyliśmy na miano mecenasa przedsiębiorczości w Polsce. Popieranie i rozwijanie przedsiębiorczości jest też jednym z filarów naszej strategii zrównoważonego rozwoju – ponieważ właśnie w ten sposób rozumiemy naszą odpowiedzialność względem społeczeństwa.

Luis Amaral

Prezes Zarządu Grupy Eurocash

„Zawsze wierzyłem w to, że możemy przekształcić niezależnych właścicieli sklepów w największą siłę polskiego rynku spożywczego. Każdego dnia konsekwentnie walczymy o to, by tak się stało. I dlatego DNA naszej firmy jest przedsiębiorczość. To odwaga w podejmowaniu ryzyka, w nieszablonowym myśleniu i traktowanie firmy przez każdego pracownika jak swojego własnego biznesu”.

Eurocash w liczbach:

25 lat

w Polsce


23 tys.

pracowników


86 tys.

klientów


79 tys.

uczestników Akademii Umiejętności


5 mln zł

na stypendia


Formaty dystrybucji

[GRI 102-2] →

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich Przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tys. niezależnych sklepów, działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama.

Poprzez szereg formatów dystrybucji Grupa Eurocash koncentruje swoją działalność na hurtowej dystrybucji towarów do klientów ze wszystkich istotnych segmentów nowoczesnego handlu niezależnego, w szczególności dla sklepów detalicznych (małe supermarkety i sklepy spożywcze), sklepów convenience, segmentu stacji benzynowych oraz sieci restauracji, hoteli i kawiarni.

Wsparcie małoformatowych sklepów przez Grupę Eurocash

 • Grupa Eurocash
 • Hurt
  Detal
  Projekty
  Inne
 • Cash & Carry
  Eurocash Serwis
  Eurocash Gastronomia
  Eurocash Dystrybucja
  AMBRA

  Sieci partnerskie organizowane przez segment hurtowy:
  • abc
  • Lewiatan
  • Gama
  • Groszek
  • Euro Sklep
  • Drogerie Koliber
  Delikatesy Centrum
  Inmedio
  Duży Ben
  Kontigo
  abc na kołach
  inne
   

Podstawowe dane finansowe i operacyjne Grupy Eurocash w podziale na następujące segmenty oraz formaty dystrybucji:

Hurt – hurtowy format dystrybucji:

 • Eurocash Dystrybucja – w skład której wchodzą:
  • spółki prowadzące aktywną dystrybucję (Eurocash S.A. po połączeniu z Tradis sp. z o.o., DEF sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o. oraz spółki z formatu Eurocash Alkohole),
  • spółki organizujące i wspierające sieci franczyzowe i partnerskie sklepów detalicznych (Euro Sklep S.A., Groszek sp. z o.o., Lewiatan Holding S.A., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o.),
 • Cash & Carry – ogólnopolska sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką „Eurocash Cash & Carry”, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów detalicznych należących do sieci „abc”,
 • Papierosy i produkty impulsowe – aktywna dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem Eurocash Serwis sp. z o.o.,
 • Eurocash Gastronomia – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli oraz niezależnych punktów gastronomicznych,
 • Inne – przychody ze sprzedaży spółek 4Vapers sp. z o.o. oraz Cerville Investments sp. z o.o.

Detal – sprzedaż detaliczna Grupy Eurocash i sprzedaż hurtowa Eurocash do sieci franczyzowej Delikatesy Centrum:

 • Delikatesy Centrum (sklepy franczyzowe) – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod marką „Delikatesy Centrum”,
 • Delikatesy Centrum sklepy własne – sklepy własne, zarządzane w ramach spółek Firma Rogala sp. z o.o., FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o., w których Eurocash ma 50% udziałów, Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o., w których Eurocash ma 100% udziałów oraz Podlaskie Delikatesy Centrum sp. z o.o., w których Eurocash ma 75% udziałów,
 • EKO – sklepy własne pod marką Delikatesy Centrum, Lewiatan i EKO zarządzane przez EKO Holding S.A. w likwidacji,
 • Mila i inne – sklepy własne pod marką Mila zarządzane przez Delikatesy Centrum sp. z o.o. oraz sklepy pod marką Lewiatan, zarządzane przez Partner sp. z o.o.,
 • Inmedio – kioski z prasą działające pod marką Inmedio oraz Inmedio Trendy.

Projekty – przychody ze sprzedaży realizowane przez nowe projekty prowadzone przez Eurocash S.A. oraz spółki zależne: Kontigo sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o.

Inne – przychody ze sprzedaży i koszty pozostałych spółek poprzez Eurocash Trade 1 sp. z o.o., Eurocash Trade 2 sp. z o.o., Eurocash VC3 sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o. oraz koszty działów centralnych, nieprzypisane do żadnego z powyższych segmentów.

Działalność Grupy Eurocash koncentruje się na obszarze Polski.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash & Carry, w jej ramach organizowana jest sieć sklepów partnerskich „abc” i należało do niej 8 985 lokalnych sklepów spożywczych.

W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych natomiast było 5 133 sklepów.

Do sieci detalicznej należało natomiast 1 565 małych supermarketów, w tym 1 351 działających pod marką Delikatesy Centrum, oraz 450 saloników prasowych Inmedio.

Liczba Hurtowni Cash & Carry, małych supermarketów, w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów „abc”, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash Dystrybucja przedstawiała się następująco:

 •  
  Stan na 31.12.2019 roku
  Stan na 31.12.2018 roku
 • Hurtownie Cash & Carry
  180
  180
 • Sieć sklepów „abc”
  8 985
  8 708
 • Sieci franczyzowe i partnerskie*
  5 133
  5 024
 • Salony Inmedio
  450
  448
 • Małe supermarkety
  1 573
  1 539
 • w tym marka Delikatesy Centrum
  1 359
  1 328

*Groszek, Euro Sklep S.A., Lewiatan, PSD.

Klienci Grupy Eurocash i sieci własne

Grupa Eurocash – fakty

[GRI 102-7] →

Wyniki za 2019 rok

 • Całkowita liczba pracowników
  22 497
 • Przychody netto ze sprzedaży (w zł)
  24 852 240 696,88
 • Całkowita kapitalizacja (w zł) w podziale na:
   
 • zobowiązania
  6 921 606 747,95
 • kapitał własny
  963 399 216,89
 • aktywa ogółem
  7 885 005 965,14

Struktura zarządcza

[GRI 102-5] → Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich Przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Głównym akcjonariuszem Eurocash jest Luis Amaral (bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Politra B.V. s.a.r.l.) posiadający na dzień 31.12.2019 roku 44,04% akcji Spółki. Jednostką dominującą w grupie jest Eurocash S.A., która realizuje większość sprzedaży Grupy.

[GRI 102-7] →

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.2019 roku

[GRI 102-45] → Jeśli nie zostało wskazane inaczej, dane przedstawione w raporcie obejmują wszystkie spółki ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zgodnie ze strukturą Grupy Eurocash.

Struktura organizacyjna Grupy Eurocash na 31.12.2019 roku

[GRI 102-18] → [GRI 102-20] → [GRI 102-22] → [GRI 102-23] →

Zarząd i Rada Nadzorcza

Skład Zarządu Grupy Eurocash w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

Luis Amaral

Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością Grupy oraz formatów Eurocash Cash & Carry i Eurocash Dystrybucja należących do segmentu hurtowego Grupy Eurocash.


Rui Amaral

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością segmentu detalicznego Grupy Eurocash.


Arnaldo Guerreiro

Członek Zarządu

W jego kompetencjach jest nadzór nad formatem Eurocash Serwis oraz wybranymi projektami Grupy.


Pedro Martinho

Członek Zarządu

W jego kompetencjach jest nadzór nad działalnością formatu dystrybucji Eurocash Gastronomia, Mila oraz działami centralnymi, w tym nad działami: marketingu Grupy (w którego kompetencjach są zadania związane z CSR i zrównoważonym rozwojem), zakupów centralnych oraz audytu wewnętrznego.


Katarzyna Kopaczewska

Członek Zarządu
Dyrektor Personalna

W jej kompetencjach jest nadzór nad działami centralnymi, w tym nad działem personalnym.


Jacek Owczarek

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

W jego kompetencjach jest nadzór nad formatem dystrybucji Inmedio oraz działami centralnymi, w tym nad działem finansowym.


Przemysław Ciaś

Członek Zarządu

W jego kompetencjach jest nadzór nad logistyką oraz działem IT.


W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Eurocash podjęła uchwałę w sprawie powołania, ze skutkiem od 1 stycznia 2020 roku, Noela Colletta do Zarządu Spółki. Noel Collett został powołany na stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za handel detaliczny w Grupie Eurocash.

[GRI 102-26] → [GRI 102-32] →

Członkowie Zarządu wspólnie definiują cele, wartości i strategię organizacji. Członek Zarządu odpowiedzialny za obszary związane z CSR jest również odpowiedzialny za raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Nadzoruje proces przygotowania raportu oraz akceptuje treści przed jego publikacją.

Skład Rady Nadzorczej Grupy Eurocash w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku

João Borges de Assunção

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(1.01.2019 – 9.05.2019)

status: niezależny


dr Hans Joachim Körber

Przewodniczący Rady Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

status: niezależny


Jacek Szwajcowski

Członek Rady Nadzorczej
(1.01.2019 –9.05.2019)

status: niezależny


Alicja Kornasiewicz

Członek Rady Nadzorczej
(1.01.2019 – 9.05.2019)

status: niezależny


Francisco José Valente Hipólito dos Santos

Członek Rady Nadzorczej
(1.01.2019 – 31.12.2019)

status: zależny


Renato Arie

Członek Rady Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

status: niezależny


Ewald Raben

Członek Rady Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

status: niezależny


Jorge Mora

Członek Rady Nadzorczej
(9.05.2019 – 31.12.2019)

status: niezależny


[GRI 405-1] →

Liczba osób* w ciałach zarządczych (wg stanu z 3.12.2019)**

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek (określony na 31.12.2019)
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  41
  9
  32
  0
  24
  17
 • Detal
  14
  2
  12
  0
  9
  5
 • Projekty
  16
  8
  8
  1
  9
  6
 • Inne
  8
  3
  5
  0
  5
  3

Liczba pracowników* (wg stanu z 31.12.2019)**

 •  
  Razem
  Płeć
  Wiek
 •  
   
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  10 600
  4 404
  6 196
  2 639
  6 805
  1 156
 • Detal
  6 935
  6 177
  758
  1 566
  4 209
  1 160
 • Projekty
  361
  252
  109
  220
  125
  16
 • Inne
  203
  176
  27
  41
  114
  48

Odsetek osób* w ciałach zarządczych (wg stanu z 3.12.2019)**

 •  
  Płeć
  Wiek
 •  
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  27%
  73%
  0%
  63%
  37%
 • Detal
  17%
  83%
  0%
  60%
  40%
 • Projekty
  41%
  59%
  4%
  63%
  33%
 • Inne
  33%
  67%
  0%
  61%
  39%

Odsetek pracowników* (wg stanu z 31.12.2019)**

 •  
  Płeć
  Wiek
 •  
  Kobiety
  Mężczyźni
  Poniżej 30 lat
  30-50 lat
  Powyżej 50 lat
 • Hurt
  54%
  46%
  7%
  80%
  13%
 • Detal
  61%
  39%
  13%
  73%
  15%
 • Projekty
  62%
  38%
  38%
  57%
  5%
 • Inne
  86%
  14%
  14%
  62%
  24%

* Wskaźniki całkowite („liczba osób”) zostały obliczone jako suma wyników dla poszczególnych spółek w ramach danego segmentu działalności;
wskaźniki procentowe („odsetek osób”) zostały obliczone jako średnia wskaźnika dla poszczególnych spółek w ramach danego segmentu działalności

** Dane obejmują następujące spółki: AMBRA sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., DEF sp. z o.o., EURO SKLEP S.A., Eurocash S.A., Eurocash Serwis sp. z o.o., Groszek sp. z o.o., Partnerski Serwis Detaliczny S.A., Delikatesy Centrum sp. z o.o., EKO Holding S.A. w likwidacji, Eurocash Franczyza sp. z o.o., Kontigo sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Sushi 2 Go sp. z o.o., Eurocash Convenience sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o., Detal Finanse sp. z o.o.

 

Nasi interesariusze

Grupa Eurocash jest liderem hurtowej dystrybucji produktów FMCG w Polsce – szacujemy, że dostarczamy około 15% sprzedawanej żywności w całej Polsce. [GRI 102-40] → Grono naszych interesariuszy jest więc bardzo szerokie i można je podzielić na dwie grupy pod względem istotności: kluczowych i pozostałych.

 • Interesariusze
 • Kluczowi
  Pozostali
 • Klienci
  • ajenci hurtowni
  • franczyzobiorcy i właściciele niezależnych sklepów
  • konsumenci
  Pracownicy
  Dostawcy i podwykonawcy
  • produktów
  • usług (transportowych, sprzątających itp.)
  Akcjonariusze
  Społeczności lokalne i organizacje pozarządowe
  Środowisko naturalne
  Właściciele obiektów
  Inni kontrahenci
  Konkurencja
  Inne spółki Eurocash
  Instytucje finansowe
  Sektor edukacji: uczelnie i szkoły branżowe
  Organizacje branżowe i konsumenckie
  Organizacje certyfikujące
  Media
  Administracja publiczna
  Instytucje ochrony środowiska

[GRI 102-42] →

Ze względu na złożoną strukturę i szeroki zakres działalności Grupy Eurocash proces mapowania interesariuszy jest prowadzony wielowymiarowo – zarówno na poziomie Grupy, jak i poprzez poszczególne jednostki biznesowe. Główne kryteria w tych procesach skupiają się na tym, jak istotna dla organizacji jest dana grupa interesariuszy oraz jak duży jest wpływ wywierany przez Grupę Eurocash na danych interesariuszy i odwrotnie: w jaki sposób interesariusze wpływają na firmę.

[GRI 102-43] →

W Grupie Eurocash nie ma zdefiniowanego podejścia do angażowania interesariuszy, które obowiązywałoby w całej Grupie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i formę zaangażowania. Naszą siłą jest niezależność i przedsiębiorczość poszczególnych jednostek biznesowych, dlatego także w tym zakresie nie narzucamy wytycznych, pozwalając dostosować podejmowane działania do specyfiki i potrzeb danej jednostki.

[GRI 102-44] →

W 2019 roku w ramach procesu strategicznego zdefiniowaliśmy jako Grupa 3 najważniejsze grupy interesariuszy, które zostały włączone w proces definiowania priorytetów strategicznych dla Grupy Eurocash. Wszystkie wskazane przez interesariuszy kluczowe kwestie mają swoje odzwierciedlenie w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash oraz w „Raporcie społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2019 rok”.

 • Grupa interesariuszy
  Forma zaangażowania
  Wskazane kluczowe tematy
 • Inwestorzy
  Ankieta przeprowadzona wśród inwestorów
  • Jakość i bezpieczeństwo produktów
  • Podejście do zarządzania kwestiami środowiskowymi
  • BHP
  • Szkolenia i rozwój pracowników
  • Etyka i przeciwdziałanie korupcji
  • Programy wsparcia dla lokalnych społeczności
 • Przedsiębiorcy
  Ankieta przeprowadzona wśród Rad Franczyzowych
  • Kwestie środowiskowe (zużycie energii, odpady, emisje CO2)
  • Postrzeganie roli Przedsiębiorców w społeczeństwie
  • Jakość i bezpieczeństwo produktów
 • Pracownicy
  Wywiady z przedstawicielami poszczególnych jednostek biznesowych w Grupie Eurocash
  • Działania na rzecz Przedsiębiorców
  • Zużycie surowców i energii
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
  • Jakość i bezpieczeństwo produktów
  • Angażowanie pracowników
  • BHP i warunki pracy