Fundacja Grupy Eurocash

Katarzyna Kopaczewska

Prezes Fundacji Grupy Eurocash

„Często jest mi zadawane pytanie, skąd wziął się pomysł na Fundację i Program Stypendialny »Spełniaj marzenia«. Nasza firma działa na polskim rynku od 25 lat. Odnieśliśmy sukces i chcemy się tym sukcesem podzielić. Misją Fundacji jest pomoc uzdolnionej młodzieży: dzieciom zarówno naszych pracowników, jak i pracowników naszych franczyzobiorców. Chcemy im pomóc w realizacji marzeń, w dążeniu do osiągania celów, które sobie założyli – czy to będą cele naukowe, sportowe, artystyczne, czy inne. Chcemy, aby nasza pomoc finansowa wspierała rozwój ich talentów. Pomoc ma formę programu stypendialnego, w ramach którego młodzi ludzie otrzymują comiesięczne stypendium przez cały rok szkolny lub akademicki. Przy wyłanianiu stypendystów bierzemy pod uwagę wielostronne kryteria. Obejmują one warunki bytowe, osobiste osiągnięcia kandydatów w dowolnej dziedzinie, którą się pasjonują, a także – co równie ważne – ich postawę społeczną. W przyszłości zamierzamy przekształcić Program Stypendialny »Spełniaj marzenia«, dotychczas polegający głównie na wsparciu finansowym, w całoroczny program rozwojowy”.

Fundacja Grupy Eurocash powstała w 2013 roku, by swoją działalnością wspierać młodzież w rozwoju jej potencjału i wyrównywać szanse edukacyjne.

Dzięki Programowi Stypendialnemu „Spełniaj marzenia” Fundacja dofinansowuje młodych ludzi, którzy wyróżniają się dobrymi wynikami w nauce, wrażliwością społeczną i proaktywną postawą do życia „chcę, więc potrafię” – a pochodzą z rodzin o skromnych możliwościach finansowych. Program kierowany jest do uczniów szkół średnich kończących się maturą oraz do studentów.

Początkowo stypendia „Spełniaj marzenia” otrzymać mogły dzieci osób zatrudnionych w Grupie Eurocash. Od II edycji, czyli od 2014 roku, mogą się również o nie starać dzieci pracowników sieci franczyzowych oraz partnerów biznesowych naszej Grupy.

Istotnym założeniem programu jest propagowanie wśród młodzieży odpowiedzialności za swój rozwój i przedsiębiorczego spojrzenia na życie: stypendium jest przeznaczone na cele edukacyjne, ale to sam stypendysta decyduje o tym, w jaki sposób i na jakie działania będzie je wydatkować.

Michał Podgórni

stypendysta Fundacji Grupy Eurocash

„Mam 21 lat i pochodzę z południowej części Polski. Pierwszy raz stypendium Eurocash otrzymałem w drugiej klasie liceum. Od początku miało ono duży wpływ na moje życie – od młodości nauczyłem się zarządzać własnymi finansami, pomogło mi rozwijać moje pasje, zmotywowało mnie do dalszych działań i dało poczucie odpowiedzialności. Przyczyniło się także do mojej decyzji o podjęciu studiów za granicą. Moi rodzice nie byliby w stanie całkowicie pokryć wysokich kosztów życia, jednak dzięki stypendium i dorywczej pracy wydatki przestały być problemem. W przeciągu lat stypendium Eurocash stało się dla mnie nie tylko podporą finansową, ale również jednym z decydujących czynników przy podejmowaniu kluczowych wyborów w moich życiu. Obecnie jestem studentem trzeciego roku studiów stacjonarnych o kierunku ICT Engineering na uczelni VIA University Collage w Horsens, w Danii. Stypendium otrzymywałem w latach: 2015-2018, 2019-2020”.

Program Stypendialny „Spełniaj marzenia”

5 210 000 zł

Łączna pula wsparcia
udzielona od 2013 roku


868

Liczba udzielonych
stypendiów od 2013 roku


156

Liczba stypendiów
udzielonych w 2019 roku [WW-6] →


843 217 zł

Pula wsparcia za 2019 rok [WW-7] →


Luis Amaral

Prezes Grupy Eurocash

„Powiem Wam to, co mówię moim córkom: wszystko jest w Waszych głowach. Jeśli chcesz coś osiągnąć – osiągniesz to. Jeśli w coś wierzysz – osiągniesz to. A gdy się ma kilkanaście czy dwadzieścia kilka lat, nie ma rzeczy niemożliwych”.

Liczba stypendystów w poszczególnych latach

 • Edycja
  EC*
  FB*
  Razem
 • 2013/2014
  30
  0
  30
 • 2014/2015
  53
  75
  128
 • 2015/2016
  53
  75
  128
 • 2016/2017
  50
  86
  136
 • 2017/2018
  69
  75
  144
 • 2018/2019
  70
  76
  146
 • 2019/2020
  39
  117
  156
 • Suma
  364
  504
  868

EC = dzieci pracowników Grupy Eurocash

FB = dzieci personelu zatrudnionego w sklepach franczyzowych współpracujących z Grupą Eurocash

Więcej o działaniu Fundacji dowiesz się tutaj. Jej działalność jest w całości finansowana ze środków przekazywanych przez Grupę Eurocash. Władze Fundacji pełnią swoją funkcję na zasadzie wolontariatu.