Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

Bezpieczeństwo – wspólna sprawa!

[GRI 103-1] → [GRI 103-2] → [GRI 103-3] →

Grupa Eurocash jako lider rynku hurtowego oraz jeden z największych operatorów logistycznych w Polsce dba o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Na liście naszych priorytetowych celów w obszarze bezpieczeństwa jest rokroczne zmniejszanie liczby wypadków przy pracy.

img
img

Dla zachowania bezpieczeństwa w pracy bardzo istotny jest system prewencyjny. Opiera się on na systemie szkoleń dla pracowników Grupy oraz codziennym przypominaniu i egzekwowaniu zasad bezpieczeństwa.

[GRI 403-5] → [GRI 403-7] →

Wszyscy pracownicy są objęci szkoleniem wstępnym z zagrożeń i zasad postępowania w razie wypadku, zasad postępowania i ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie z tych zagadnień odbywa się podczas pierwszych dwóch dni pracy w naszej firmie.

Z myślą o pracownikach centrów dystrybucyjnych przygotowane są specjalistyczne szkolenia z zakresu magazynowania, transportowania środków chemicznych, transportu ręcznego i ergonomii pracy. Operatorom wózków widłowych są oferowane specjalistyczne szkolenia z obsługi tego typu pojazdów.

System prewencyjny to również spotkania „Strzał w 10” – krótkie zebrania dla pracowników centrów dystrybucyjnych, podczas których są omawiane wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli jednak już dojdzie do wypadku, za każdym razem organizowane są dla pracowników spotkania powypadkowe. Ponadto kierownictwo danej jednostki otrzymuje specjalne zalecenia, które są potem weryfikowane.

„Krzyż bezpieczeństwa” to program, który polega na monitorowaniu dni bez wypadku w centrach dystrybucyjnych. W każdym takim centrum działa też „Kapitan Bezpieczeństwo”, którego zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa oraz promowanie wśród pracowników odpowiedzialnego podejścia do tej kwestii w miejscu pracy.

 

Nasza firma jest jednym z największych operatorów logistycznych działających na terenie całej Polski, co powoduje, że jazda samochodem jest na stałe wpisana w obowiązki wielu pracowników naszej Grupy. Zmniejszamy wypadkowość w tym obszarze, promując nie tylko bezpieczną, ale też ekologiczną jazdę. Więcej o tym zagadnieniu w rozdziale Zielony transport.

W raportowanym okresie sytuacja dotycząca liczby wypadków i bezpieczeństwa pracy w Grupie Eurocash wyglądała następująco:

[GRI 403-9] →

 • Pracownicy Grupy Eurocash
 • Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą
  0
 • Wskaźnik ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą
  0
 • Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych)
  1
 • Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych)
  0,1
 • Liczba obrażeń związanych z pracą
  449
 • Wskaźnik obrażeń związanych z pracą
  24,8
 • Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą
  potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych
 • Liczba zatrudnionych pracowników*
  18 099

* Stan według danych z systemu SAP HR.

 • Pracownicy, którzy nie są zatrudnieni w Grupie Eurocash, ale których praca i / lub miejsce pracy są kontrolowane przez Grupę
 • Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku obrażeń związanych z pracą
  0
 • Wskaźnik śmiertelności w wyniku obrażeń związanych z pracą
  0
 • Liczba poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych)
  0
 • Wskaźnik poważnych obrażeń związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych)
  0
 • Liczba obrażeń związanych z pracą
  40
 • Wskaźnik obrażeń związanych z pracą
  11,99
 • Główne rodzaje obrażeń związanych z pracą
  potknięcie, upadek, skręcenie, przygniecenie, złamanie kończyn dolnych/górnych, zranienia kończyn górnych
 • Liczba zatrudnionych pracowników
  3 336