Wykorzystujemy pliki cookies do zapamiętania ustawień i preferencji użytkownika.
Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Jeśli się nie zgadzasz, możesz w swojej przeglądarce wyłączyć zgodę na ich przechowywanie.

Tabele informacyjne

Jednostkowa wartość nominalna obligacji 100 000 PLN
Liczba wyemitowanych obligacji 1400
Oprocentowanie obligacji zmienne WIBOR 6M + marża 1,45%
Okres płatności odsetek półroczne
Data wykupu 20 czerwca 2018 roku
Sposób oferowania obligacji Oferta prywatna
Rynek notowań Catalyst (ASO BONDSPOT)
ISIN PLEURCH00029
Kod lokalny EUH0618
Zabezpieczenie Poręczenie przez spółki Eurocash Serwis Sp. z o.o. oraz Eurocash Franczyza Sp. z o.o..
Dealer mBank S. A.
Dni ustalenia praw do odsetek oraz dni płatności odsetek
Numer okresu odsetkowego Dzień ustalenia praw do odsetek dla danego okresu odsetkowego Dzień płatności odsetek dla danego okresu odsetkowego
1 2013-12-12 2013-12-20
2 2014-06-11 2014-06-20
3 2014-12-12 2014-12-20
4 2015-06-12 2015-06-20
5 2015-12-11 2015-12-20
6 2016-06-10 2016-06-20
7 2016-12-12 2016-12-20
8 2017-06-09 2017-06-20
9 2017-12-12 2017-12-20
10 2018-06-12 2018-06-20