Facebook

Władze Grupy Eurocash

Dr Hans Joachim Körber

Dr Hans Joachim Körber

Członek Rady Nadzorczej

Ukończyłem studia na kierunku Browarnictwo oraz uzyskałem tytuł doktora na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Wraz z utworzeniem Metro AG w 1996 dołączyłem do Zarządu Metro AG, którym w latach 1999 - 2007 kierowałem, pełniąc funkcję Prezesa Zarządu. Rozpocząłem pracę w Metro SB - Großmärkte, poprzedniku prawnym Metro AG, w roku 1985, gdzie pełniłem funkcje kierownicze w szeregu spółek należących grupy Metro w Niemczech oraz poza granicami Niemiec. Wcześniej pracowałem w grupie RA Oetker na różnych stanowiskach kierowniczych. Pełnię obecnie funkcję Przewodniczącego Rady Dyrektorów Air Berlin PLC oraz jestem członkiem rad nadzorczych szeregu międzynarodowych przedsiębiorstw. 

Drukuj do góry ↑