Facebook

Strategia

Nadrzędnym celem Grupy Eurocash jest zapewnienie konkurencyjności niezależnym sklepom detalicznym w Polsce, oferowanie wartości dodanej dla klientów Grupy oraz zwiększanie wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Tekst zastępczy jhvv

Swoją strategię realizujemy poprzez:

  • zaspokajanie potrzeb klientów Grupy przy wykorzystaniu różnorodnych formatów dystrybucji i form współpracy, a także zapewnianie klientom oczekiwanego poziomu jakości i obsługi; 

  • tworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej Grupy poprzez efekt skali;

  • systematyczną optymalizację kosztów oraz integrację systemów operacyjnych wszystkich jednostek biznesowych działających w ramach Grupy. 

Rozwój Grupy Eurocash był odpowiedzią na potrzeby klientów działających na rynku tradycyjnego handlu detalicznego. Poprzez przejęcia najlepszych firm działających w wybranych formatach dystrybucji (w których Grupa nie prowadziła działalności lub prowadziła ją w ograniczonej skali) znacznie rozszerzyliśmy bazę klientów oraz oferowane przez nas formy współpracy.

Strategia Grupy Eurocash zakłada dalszy wzrost organiczny w każdym formacie dystrybucji oraz kontynuowanie przejęć najlepszych w danym segmencie rynku sprzedawców hurtowych i sieci franczyzowych. Transakcje przejęć innych podmiotów pozwalają na stosunkowo szybkie uzyskanie efektu skali, co klientom Eurocash zapewnia możliwość korzystania z lepszych warunków zakupu towarów, natomiast Grupie pozwala wzmacniać swą konkurencyjność i pozycję rynkową.

Drukuj do góry ↑