Raport społecznej odpowiedzialności

Grupy Eurocash

za 2020 rok

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Wsparcie Strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash

Model biznesowy Grupy Eurocash

Grupa Eurocash

Grupa Eurocash jest największą polską firmą zajmującą się hurtową dystrybucją artykułów FMCG oraz wsparciem Przedsiębiorców i niezależnego handlu detalicznego w całym kraju. Na polskim rynku jesteśmy już od 26 lat.

Nasz biznes

[GRI 102-2]

Podstawowe dane finansowe i operacyjne Grupy Eurocash w podziale na następujące segmenty oraz formaty dystrybucji:

Hurt – hurtowy format dystrybucji:

 • Eurocash Dystrybucja – w skład której wchodzą:
  • Spółki prowadzące aktywną dystrybucję (Eurocash S.A. po połączeniu z Tradis sp. z o.o., AMBRA sp. z o.o. oraz spółki z formatu Eurocash Alkohole);
  • Spółki organizujące i wspierające sieci franczyzowe i partnerskie sklepów detalicznych: Euro Sklep S.A., Groszek sp. z o.o., Lewiatan Holding S.A., Lewiatan Podlasie sp. z o.o., Lewiatan Śląsk sp. z o.o., Lewiatan Zachód sp. z o.o., Lewiatan Północ sp. z o.o., Lewiatan Opole sp. z o.o., Lewiatan Wielkopolska sp. z o.o., Lewiatan Podkarpacie sp. z o.o., Lewiatan Kujawy sp. z o.o., Lewiatan Orbita sp. z o.o.;
 • Eurocash Cash & Carry – ogólnopolska sieć dyskontowych hurtowni typu Cash & Carry pod marką Eurocash Cash & Carry, w ramach której funkcjonuje program lojalnościowy dla sklepów detalicznych należących do sieci ABC;
 • Papierosy i produkty impulsowe – aktywna dystrybucja wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych za pośrednictwem Eurocash Serwis sp. z o.o.;
 • Eurocash Gastronomia – zaopatrzenie dla sieci restauracji, hoteli oraz niezależnych punktów gastronomicznych;
 • Inne – przychody ze sprzedaży spółek 4Vapers sp. z o.o. oraz Cerville Investments sp. z o.o.

Detal – sprzedaż detaliczna Grupy Eurocash i sprzedaż hurtowa Eurocash do sieci franczyzowej Delikatesy Centrum:

 • Delikatesy Centrum sklepy franczyzowe – system franczyzowy dla sklepów detalicznych pod marką „Delikatesy Centrum”;
 • Delikatesy Centrum sklepy własne – sklepy własne, zarządzane w ramach spółek: FHC-2 sp. z o.o., Madas sp. z o.o., Delikatesy Centrum Sklepy sp. z o.o., Podlaskie Delikatesy Centrum sp. z o.o. oraz sklepy pod marką Lewiatan, zarządzane przez Partner sp. z o.o. gdzie Eurocash posiada 100% udziałów oraz Firma Rogala sp. z o.o. gdzie Eurocash posiada 50% udziałów,
 • Inmedio – kioski z prasą działające pod marką Inmedio oraz Inmedio Trendy.

Projekty – przychody ze sprzedaży realizowane przez nowe projekty prowadzone przez Eurocash S.A. oraz spółki zależne: Frisco S.A., Kontigo sp. z o.o., ABC na kołach sp. z o.o., Duży Ben sp. z o.o., Innowacyjna Platforma Handlu sp. z o.o., 4Vapers sp. z o.o.

Inne – przychody ze sprzedaży i koszty pozostałych spółek poprzez Eurocash Trade 1 sp. z o.o., Eurocash Trade 2 sp. z o.o., Eurocash VC3 sp. z o.o., Akademia Umiejętności Eurocash sp. z o.o. oraz koszty działów centralnych, nieprzypisane do żadnego z powyższych segmentów.

Dynamika zewnętrznej sprzedaży towarów w podziale na formaty dystrybucji w 2020 roku

(mln zł) 2020 2019 Zmiana %
Hurt 18 892,61 18 710,44 0,97%
Eurocash Cash & Carry 4 666,89 4 592,12 1,63%
Papierosy i produkty impulsowe 7 328,40 6 756,36 8,47%
Eurocash Dystrybucja 6 679,83 6 869,52 -2,76%
Eurocash Gastronomia 176,76 478,27 -63,04%
Inne 40,74 14,17 187,39%
Detal 6 091,10 5 904,81 3,15%
Delikatesy Centrum 2 373,10 2 215,31 7,12%
Supermarkety własne 3 270,53 3 206,61 1,99%
Inmedio 447,47 482,90 -7,34%
Projekty 300,41 104,56 187,31%
Grupa Eurocash 25 284,13 24 719,81 2,28%

Liczba Hurtowni Cash & Carry, małych supermarketów, w tym Delikatesów Centrum, sieci sklepów ABC, salonów Inmedio oraz sklepów zrzeszonych w ramach Eurocash Dystrybucja przedstawiała się następująco:

Stan na 31.12.2020 roku Stan na 31.12.2019 roku
Hurtownie Cash & Carry 180 180
Sieć sklepów ABC 9 317 8 985
Sieci franczyzowe i partnerskie* 5 251 5 133
Salony Inmedio 432 450
Małe supermarkety 1 573 1 573
w tym marka Delikatesy Centrum 1 545 1 359

*Groszek, Euro Sklep S.A., Lewiatan, PSD.